Slovensko-Poľská spolupráca

20.04.2005 Celý región

V piatok 15. 4. 2005 sa v Prešove na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov poľských a slovenských policajnýc...
V piatok 15. 4. 2005 sa v Prešove na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov poľských a slovenských policajných zložiek.

Na spoločnom rokovaní boli za KR PZ Prešov prítomní zástupca riaditeľa KR PZ, zástupca riaditeľa KDI, za KR PZ Košice zástupca riaditeľa KR PZ, riaditeľ Odboru poriadkovej polície Košice a taktiež sa stretnutia zúčastnil riaditeľ kancelárie združenia Karpatský euroregión Slovensko.
Za poľskú stranu boli na stretnutí prítomní I. zástupca Rzeszzowskeho policajného prefekta, riaditeľ - komandant II. okresného zboru v Rzeszowe a zástupcovia sekcie prevencie okresného PZ v Rzeszowe.

Zo slovenskej strany bola priblížená situácia v oblasti dopravy v Prešovskom kraji (nehodovosť, úseky častých dopr. nehôd ako aj riešenie rôznych dopravných priestupkoch našich a zahraničných občanov, preventívne akcie na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a znižovanie nehodovosti). Následne na to priblížili kolegovia z Poľska situáciu u nich a zaujímali sa akých priestupkov sa poľskí účastníci cestnej premávky dopúšťajú najčastejšie, ale aj aká je ochrana občanov Poľska na našom území.
Jednou z tém stretnutia bolo tiež spôsob informácie polície, hasičského záchranného zboru a rýchlej zdravotníckej pomoci v situácii pri spôsobení dopravnej nehody alebo spáchaní trestného činu. Predstavitelia zo Rzesowa navrhli na rokovaní projekt vytvorenia “ dopravného bulletin“ pre poľských a slovenských turistov. Bulletin by bol v slovenskom, poľskom a prípadne aj v anglickom jazyku. Obsahovať by mal ilustračné situácie ako sa má vodič správať pri kontrole policajnou hliadkou alebo keď sa dopusti dopravného priestupku v Poľsku a na Slovensku, či iné modelové situácie, ktoré by uľahčili ich priebeh už následne v “ teréne“ .
Ďalším jej obsahom by mala byť mapka zo Rzesowa do Košíc, na ktorej by boli znázornené policajné stanice, strediska rýchlej zdravotnej pomoci, vybrané čerpacie stanice, autoopravovne, hoteli so stráženým parkoviskom, ale aj telefónne čísla na políciu, hasičov, rýchlu zdravotnú pomoc.
Materiály by mali byť zosumarizované do 15. júna 2005 a schválené oboma stranami na konferencii v Poľskom Rzeszowe. Ak budú materiály schválené, bulletin by bol vytlačený už tohto roku pred letnými prázdninami. Turisti ho budú dostávať pri prechode cez Slovensko – Poľské hraničné priechody.
Na piatkovom stretnutí sa diskutovalo aj o možnostiach zmiešaných policajných hliadok v prihraničných oblastiach za účelom zlepšenia dopravnej situácie na slovenských a poľských cestách.

Na záver stretnutia Poľskí policajní predstavitelia oficiálne pozvali kolegov z Prešova a Košíc na medzinárodný turnaj v sálovom futbale, ktorý sa uskutoční v septembri 2005 v Rzeszowe.
 

Vyberte región