Najlepší podnikateľský subjekt v Prešove dostane Opálové zrnko

03.06.2005 Celý región

Súťaž o najlepší podnikateľský subjekt na území mesta Prešov slávnostne vyhlásili 1. júna predstavitelia tunajšej samosprávy. Ide o druhý ročník podujatia na...
Súťaž o najlepší podnikateľský subjekt na území mesta Prešov slávnostne vyhlásili 1. júna predstavitelia tunajšej samosprávy. Ide o druhý ročník podujatia nazvaného Opálové zrnko 2005. Jeho vyhodnotenie má byť do konca októbra t. r. a vyhlásenie laureátov 8. novembra.

Víťazi sa vyhlásia v kategóriách Prosperita a Inovácia. V prvej to budú výrobné subjekty, firmy poskytujúce neobchodné a obchodné služby (s rozdelením na subjekty do 49 zamestnancov a od 50 zamestnancov). V druhej sa bude samostatne oceňovať výrobok a služba.
Čestný predseda hodnotiacej komisie a primátor Prešova Milan Benč konštatoval, že v Prešove ešte pretrváva stav, keď sa miestni podnikatelia neradi prezentujú so svojimi výsledkami. \"Aj keby sme za nich vypísali prihlášku do súťaže, tak radšej zostanú v zátiší, pritom mnohí sa majú čím pochváliť, \" poznamenal. Vlani sa prihlásilo asi 20 firiem, pritom na území mesta je okolo dve tisíc daňových subjektov. Súťaž je navyše bez účastníckeho poplatku.
Medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi v oboch kategóriách sa napríklad bude hodnotiť index pridanej hodnoty za roky 2003 a 2003, zmena vo výsledku z hospodárskej činnosti. Za oba sa dá získať 20 percent do celkového súčtu bodov. Výkonný predseda hodnotiacej komisie, riaditeľ pobočky Istrobanky v Prešove Ľubomír Senderák povedal, že kritériá stanovovali odborníci z vysokých škôl a Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove. Ide o to, aby neboli komplikované, ale transparentné a dal sa z nich ľahko identifikovať výsledok.
Prihlasovateľ musí čestne vyhlásiť, že okrem iného nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nemá v SR evidované nedoplatky zdravotného, nemocenského, poistného, nemá voči mestu Prešov žiadne nevysporiadané záväzky.
(jj)
 

Vyberte región