ADL v Prešove splnilo podmienky na akreditáciu podľa euronormy

14.06.2005 Celý región

Analyticko-diagnostické laboratórium (ADL), s. r. o. , Prešov je prvé klinické mimobratislavské pracovisko v SR s osvedčením o akreditácii podľa euronormy IS...
Analyticko-diagnostické laboratórium (ADL), s. r. o. , Prešov je prvé klinické mimobratislavské pracovisko v SR s osvedčením o akreditácii podľa euronormy ISO/IEC 17025. Znamená to, že výsledky vyšetrenia biologického materiálu každého klienta týmto súkromným pracoviskom sú akceptované v krajinách Európskej únie.

Osvedčenie o akreditácii vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou vo februári 2005 sa vzťahuje na imunologické a alergologické vyšetrenia. Využíva metódy prietokovej cytometrie, pričom laboratórium je vybavené špičkovými analyzátormi z USA. Na alergologické vyšetrenie používa analyzátor Hytec 280. Dá sa ním rozpoznať v ľudskej krvi na čo je klient alergický.
Konateľka spoločnosti Anikó Kužmová prevzala spomenuté osvedčenie v druhej polovici mája na slávnosti v Bratislave. Prijala ho ako veľké zadosťučinenie a zúročenie jej motivovania celého pracovného kolektívu vydať sa \"náročnou cestou kvality\". Podľa nej to je rozhodujúci predpoklad aj pre podpisovanie zmlúv so zdravotnými poisťovňami.
Akreditácia trvala necelý rok a osvedčenie laboratória o spôsobilosti \"vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne\" platí do 3. februára 2008. Podľa manažéra kvality v spoločnosti Mikuláša Hrehorovského ide o významnú investíciu do budúcnosti.
Kužmová naznačila, že chcú podobným spôsobom certifikovať aj ďalšie činnosti ADL - hematológia a klinická biochémia.
Spoločnosť ADL je v obchodnom registri zapísaná od 19. decembra 1995. Činnosť začala v roku 1996 ako jedno z prvých súkromných zdravotníckych laboratórnych zariadení v SR. Od začiatku bolo zmyslom fungovania firmy podľa Kužmovej zbierať na vlastné náklady po ambulanciách súkromných lekárov v Prešovskom kraji vzorky krvi na imunologickú a alergologickú diagnostiku, poskytnúť klientovi na jednom mieste kompletnú laboratórnu diagnostiku. V súčasnosti zamestnáva 40 odborníkov - lekárov, inžinierov, prírodovedcov, laborantky, sanitárov.
Od roku 2004 na základe víťazstva vo verejnej súťaži prevádzkuje svoje satelitné pracovisko oddelenie klinickej imunológie a alergológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove s troma ambulanciami a denným stacionárom. Okľukou sa tak Kužmová vrátila na oddelenie, ktoré v roku 1992 spoluzakladala. V roku 2004 vzala ADL do prenájmu tiež malé poliklinické laboratórium v Sabinove a poskytuje v ňom širšiu paletu laboratórnych vyšetrení pre občanov regiónu.

(jj)
 

Vyberte región