Gréckokatolícki kňazi Prešovskej archieparchie sa stretli na Kňazskom dni

16.10.2011 Sabinov

Ľutina 15. októbra (TASR) - Ani sychravé počasie neodradilo gréckokatolíckych kňazov od účasti na Kňazskom dni Prešovskej archieparchie, ktorý sa uskutočnil v piatok 14. októbra v Bazilike minor v Ľutine v okrese Sabinov. Začali ho slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Koncelebroval aj emeritný biskup Ján Eugen Kočiš. V homílii sa kňazskému spoločenstvu prihovoril otec Štefan Paločko, odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Hovoril o tom, že ľudí, ku ktorým sme poslaní, všeličo trápi. Často sa k nim pridávajú aj kňazi. Svojimi postojmi ich potom utvrdzujú v tom, že šťastie závisí od vonkajšieho úspechu. „Žijeme vo falošnej predstave, že nepriaznivé okolnosti nás robia nešťastnými. My sme však medzi ľudí poslaní ako ohlasovatelia evanjelia, zvestovať Ježiša, ktorý prišiel riešiť náš skutočný problém, ktorým je hriech, sebectvo, naviazanosť na seba. Aby sme mohli zakúsiť, že žijeme pod Božou vládou, že sme dedičmi nebeského kráľovstv,“ povedal Paločko.

Veľmi oslovujúca bola pre kňazov prednáška diakona Maxa Kašparů, ktorý im predostrel niekoľko ľudských trojuholníkov, aby boli dobrými lekármi, učiteľmi a pastiermi. Začal prvým trojuholníkom, ktorý sa týka Ježišovej pedagogiky. Prednášajúci ho nazval 3 prí, teda príkaz lásky, osobný príklad a príbeh vyrozprávaný vždy v podobenstve. Pozval kňazov, aby boli ľuďom naplno k dispozícii, aby vedeli žasnúť, aby vedeli ľudí povzbudzovať, ďakovať im, lebo veľkým nebezpečenstvom dnešného človeka je komplex menejcennosti. To všetko prepojil s rodinou, o to skôr, že gréckokatolícki kňazi sú väčšinou ženatí. Hovoril o ľudskej tendencii milovať podmienečne, Boh však miluje ako prvý. „Ľudia majú radi človeka až, ale Boh nás má rád už,“ zdôraznil Kašparů.

Arcibiskup Vladyka Ján potom kňazom poďakoval za ich kňazskú službu. V krátkosti ich zoznámil s prípravným dokumentom Lineamenta na biskupskú synodu o novej evanjelizácii, ktorá sa bude konať v októbri budúceho roka v Ríme. Konkretizoval spôsob, ako majú kňazi vo farnostiach v rámci prípravy na jubileum príchodu sv. Cyrila a Metoda pravidelne jeden alebo dva dni v týždni ľudí katechizovať vychádzajúc z Katechizmu Katolíckej cirkvi. „Bude to obohatenie nielen pre veriacich, ale aj pre vás kňazov. Budete sa mať aj o čom vzájomne rozprávať a povzbudzovať“, povedal arcibiskup.
 

Vyberte región