Homogenizačná hala v závode spoločnosti Holcim v Rohožníku získala ocenenie Stav

23.06.2005 Celý región

Odborná porota udelila v 11. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2005\r\nCenu Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne p...
Odborná porota udelila v 11. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2005
Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov v stavbe homogenizačnej hale spoločnosti Holcim v Rohožníku.

Bratislava, 23. jún 2005 – S cieľom podporiť kvalitu komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasti uceleného systému vo výstavbe a stavebníctve a dosiahnuť v reálnom čase európske štandardy, bola už po jedenásty raz vyhlásená pre všetky stavebné diela realizované na území Slovenskej republiky celoštátna verejná neanonymná súťaž Stavba roka. Vyhlasovateľom súťaže je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj ďalších významných subjektov pôsobiacich v oblasti stavebníctva a architektúry. Výsledky 11. ročníka súťaže Stavba roka 2005 boli slávnostne vyhlásené 23. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

V rámci súťaže sa každoročne udeľuje hlavná cena Stavba roka a ďalších deväť cien vyhlasovateľov súťaže. Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS) získal v ostatnom ročníku projekt priemyselnej stavby tzv. homogenizačnej haly, ktorá sa nachádza v areáli výrobného závodu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. v Rohožníku. TSÚS sa rozhodol udeliť cenu za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov v stavbe, ktorá je výnimočná konštrukčným riešením. Klenbová konštrukcia je vytvorená z betónových prefabrikátov a vyznačuje sa nielen nenáročnou a rýchlou montážou, ale aj jednoduchou reparovateľnosťou.

Prihlasovateľom projektu stavby homogenizačnej haly do súťaže Stavba roka 2005 bola spoločnosť ZIPP Bratislava, spol. s r.o. , ktorá zároveň zodpovedala aj za realizáciu stavby. Hlavným investorom stavby, ktorej architektonické riešenie navrhol Ing. Arch. Ľubomír Skala, bola spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. Generálnym projektantom a autorom projektu bola spoločnosť IDO Hutný projekt, a.s.

„ Modernizačný projekt v závode v Rohožníku mal od začiatku stanovené ciele s dôrazom na plánovanie, náklady a kvalitu. Závod potreboval novú halu, v ktorej by bolo možné homogenizovať a dočasne uskladniť 22 000 ton suroviny pred jej ďalším spracovaním. Náklady na tento typ budovy s pomerne rozsiahlou konštrukciou nie sú zanedbateľné. Hľadali a hodnotili sa teda najvýhodnejšie ekonomické možnosti a príležitosť oprieť sa o skúsených partnerov. “ , vysvetľuje Marián Tkáč, riaditeľ závodu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. v Rohožníku.

S realizáciou stavby sa začalo koncom roka 2003 v rámci modernizácie výrobnej technológie v cementárni v Rohožníku, ktorá pre spoločnosť Holcim predstavovala významné investície vo výške takmer 2,5 miliardy Sk. Zámerom bolo zvýšiť kapacitu homogenizačnej haly tak, aby vyhovovala zvýšenej výrobnej kapacite zmodernizovanej linky na výrobu sivého cementu.
Podľa slov Ing. Miroslava Hanuša, vedúceho úseku skeletových a líniových stavieb spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r.o. : „ Homogenizačná hala, ktorej výstavba bola ukončená v apríli minulého roku, je zaujímavá najmä netradičným riešením prefabrikovaných oblúkových nosníkov, ktoré umožňuje jej optimálne priestorové využitie. Použité prefabrikované konštrukcie sú charakteristické najmä krátkou dobou montáže, čo bolo v tomto prípade rozhodujúcim kritériom spolupráce. Ich kvalita a technologická presnosť vytvára z priemyselnej haly zaujímavý stavebný objekt. “

Informácie o spoločnosti

Holcim (Slovensko) a.s. patrí do koncernu Holcim Ltd. , jedného z popredných svetových výrobcov a dodávateľov cementu, kameniva a transportovaného betónu. So svojimi zastúpeniami vo viac ako 70 krajinách sveta na všetkých kontinentoch a s viac ako 48 000 zamestnancami je nadnárodnou spoločnosťou, ktorá spája výhody globálneho pôsobenia s lokálnymi podmienkami a požiadavkami zákazníkov.
www.holcim.sk

ZIPP Bratislava, spol. s r.o. je jednou z najväčších stavebných spoločností na Slovensku, ktorá bola koncom roka 2003 začlenená do koncernu Bauholding Strabag AG. V súčasnosti je ZIPP univerzálnou stavebnou firmou s hlavným zameraním na pozemné stavby. Vznikla transformáciou štátneho podniku ZIPP Bratislava, spol. s r.o. , v roku 1993 špecializovaného na výrobu betónových prefabrikátov najmä na priemyselnú výstavbu. Organizačným a technickým rozvojom ZIPP rozšírila svoje zámery na montáž dielcov a ďalšie stavebné činnosti.
www.zipp.sk
 

Vyberte región