Voliť sa dá aj zo zahraničia, o voľbu poštou treba požiadať do 20.1.

31.10.2011 Celý región

Bratislava 29. októbra (TASR) - Do marcových predčasných volieb sa môžu zapojiť aj občania SR, ktorí v deň konania hlasovania 10. marca budúceho roka nebudú na Slovensku. A to aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. O voľbu poštou však musia požiadať. Čas majú do 20. januára 2012.

Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí žiadosť o voľbu poštou zaslať na adresu obecného úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Záujemca o hlasovanie zo zahraničia, ktorý je občanom SR, no nemá trvalý pobyt na Slovensku, musí o voľbu požiadať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka. Mestská časť na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami dopíše voliča do osobitného zoznamu voličov.

Príslušné obce, ako aj Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka zašlú záujemcom o takýto spôsob hlasovania na ním uvedenú adresu v cudzine materiály, prostredníctvom ktorých sa budú môcť zapojiť do júnových volieb. Urobiť tak majú najneskôr do 4. februára 2012. Voliči zo zahraničia zašlú vyplnené hlasovacie lístky späť v obálke označenej heslom \"Voľba poštou\". Tie musia byť doručené volebným okrskom alebo na spomínaný úrad v Petržalke najneskôr deň pred konaním hlasovania, teda v piatok 9. marca 2012.

Právo voliť do Národnej rady SR má podľa zákona každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Parlamentné voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 10. marca 2012. Politické subjekty môžu podávať svoje kandidačné listiny pre toto hlasovanie do 11. decembra.
 

Vyberte región