Počet tých, ktorí sa chcú stať kňazmi, sa dlhodobo nemení

06.11.2011 Levoča

Spišské Podhradie 5. novembra (TASR) – Na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule v súčasnosti študuje v programe katolícka teológia 57 študentov v šiestich ročníkoch. Počet tých, ktorí sa chcú stať kňazmi, sa drží na jednej úrovni. „Z dlhodobého hľadiska od Nežnej revolúcie je síce nižší, ale je to pochopiteľné, nakoľko sa na štúdium prihlásili mnohí, ktorým nebolo umožnené študovať za totality. Za posledných päť rokov je počet absolventov takmer rovnaký, pohybuje sa od 11 do 14,“ zhodnotil záujem o katolícku teológiu tajomník inštitútu v Spišskej Kapitule Ondrej Borsík.
Priemerný vek študentov je 25 rokov, štúdium prebieha dennou formou a navštevujú ho iba tí, ktorí sa chcú stať katolíckymi kňazmi. O inštitút v Spišskej Kapitule majú prevažne záujem budúci kňazi Spišskej a Rožňavskej diecézy. „Máme aj študentov z východného a západného Slovenska, sú to však skôr výnimky. Tí, čo cítia povolanie ku kňazskému stavu, sa hlásia zväčša podľa toho, do ktorej diecézy patria,“ zdôvodnil Borsík.
Podľa neho vplyv konzumnej spoločnosti, kríza rodiny a vplyv médií, ktoré kňazskú službu i kresťanskú vieru vôbec nevyzdvihujú, skôr naopak, prispieva k miernemu zníženiu záujmu o kňazstvo. Pokles kňazských povolaní nie je až taký dramatický, no tých, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu a chcú sa stať kňazmi, nikdy nebude dosť. „Podľa toho, čo čítame v evanjeliu sv. Marka: Žatva je veľká, ale robotníkov málo,“ podotkol Borsík.
Teológia je posvätná veda, ktorá sa na jednej strane riadi všetkými metódami štúdia a výskumu, ako to je pri ostatných humanitných odboroch. Na druhej strane zo samotnej etymológie slova vyplýva, že je to náuka o Bohu. „Boh však nemôže byť predmetom štúdia tak, ako je hocijaký iný predmet. Preto je potrebné, aby so samotným štúdiom bola spojená aj modlitba a premýšľanie nad jednotlivými pravdami,“ vysvetľuje rozdiel medzi klasickým a teologickým štúdiom tajomník inštitútu.
Absolventi katolíckej teológie sú vysvätení za kňazov a potom ich biskup posiela do farnosti ako kaplánov, kde vykonávajú kňazskú službu. Novokňazi sa venujú potrebám svojich veriacich slúžením sv. omší, vysluhovaním sviatostí a vyučujú náboženstvo na školách. Pastoračne pôsobia v nemocniciach, venujú sa mládeži a iným aktivitám vo farnosti. V súčasnosti sa Teologický inštitút v Spišskej Kapitule, ktorý patrí pod Katolícku univerzitu v Ružomberku, podieľa na výchove mladých Rómov. Seminaristi sa tiež raz do týždňa venujú klientom v sociálnych zariadeniach s mentálnym postihnutím v Spišských Vlachoch, Hodkovciach a Spišskom Podhradí. Svoju pozornosť obrátili aj na katechizáciu Rómov v Žehre a rehoľným sestrám z Írska sídliacim v Spišskom Podhradí pomáhajú pri výchove Rómov.
 

Vyberte región