Prešovský úrad práce evidoval 613 chránených pracovných miest

08.11.2011 Prešov

Prešov 8. novembra (TASR) - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove evidoval v 3. kvartáli tohto roka v okresoch Prešov a Sabinov celkove 269 chránených dielní, v ktorých sa podporuje 613 pracovných miest.
\"Stále evidujeme pomerne veľký záujem zo strany podnikateľských subjektov. Čo sa týka tohto roka, k dnešnému dátumu máme uzavretých okolo 46 dohôd na zriadenie chránených dielní, kde sa vytvárajú nové pracovné miesta,\" uviedla dnes pre médiá Michaela Porácka z ÚPSVaR v Prešove. Doplnia, že odkedy štát dotuje tieto pracovné miesta, je vo všeobecnosti najväčší záujem zo strany subjektov z oblasti odevnej výroby, reklamných agentúr, masérskych služieb, ale vznikli aj miesta predavačov v malých prevádzkach ako napríklad v novinových stánkoch alebo pozície administratívnych pracovníkov v občianskych združeniach.
Podľa Poráckej sa dnes jednoznačne nedá povedať, či je záujem o chránené dielne s menším či väčším počtom miest. \"Je to individuálne od jedného miesta až do 15 miest,\" konštatovala.
\"O príspevok môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá zriadi chránené pracovisko. Pri predkladaní žiadostí musí dokladovať splnenie odvodových a daňových povinností. Žiadateľ nesmel v predchádzajúcom období nelegálne zamestnávať ľudí,\" vysvetlila Porácka. Zdôraznia, že k žiadosti je potrebné doložiť aj podnikateľský zámer, v ktorom bude jasne definované, ako budú prispôsobené pracovné podmienky občanovi so zdravotným postihnutím.
Príspevok je individuálny, pričom sa do úvahy berie priemerná mzda v národnom hospodárstve, ale aj to, aká miera nezamestnanosti je v regióne, kde má chránené pracovisko vzniknúť.
\"Musí ísť o občana, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako o 40 percent,\" konštatovala Porácka. Spresnila, že príspevok na nové pracovné miesto sa poskytuje na obdobie dvoch rokov a podmienkou je, aby občan so zdravotným postihnutím, ktorý má nastúpiť na túto pracovnú pozíciu, bol evidovaný v databáze úradu práce ako uchádzač o zamestnanie.
Prevádzkovatelia chránených dielní môžu získať podporu na udržanie pracovného miesta či príspevok na prevádzkové náklady.
Hovorca ÚPSVaR Prešov Peter Németh informoval, že ku koncu septembra 2011 mali v okresoch Prešov a Sabinov v evidencii 521 uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím.
 

Vyberte región