Protipovodňový príspevok zabezpečil prácu pre tisícky nezamestnaných

09.11.2011 Poprad

Vysoké Tatry 9. novembra (TASR) – Vďaka protipovodňovému príspevku, ktorý je jedným z aktívnych opatrení na trhu práce, našlo od septembra minulého roka prácu viac ako 10.200 nezamestnaných. Podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Ivana Juráša sa činnosti, ktoré sú finančne podporované týmto opatrením, nezastavia ani počas zimných mesiacov.

Práve v týchto dňoch sa takéto práce rozbehli v Tatranskej Lomnici a Hranovnici, kde sa zamestnalo spolu 20 ľudí. Obe obce dnes Juráš navštívil spolu so splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martinom Kováčom.

Počet zamestnaných vďaka využívaniu tohto nástroja stále rastie a odhaduje sa, že do konca roka 2011 by mohol predstavovať celkove 15.300 ľudí. Využitie príspevku podporuje aj Úrad vlády SR spustením Druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011.

„V praxi vidíme okrem vybudovaných diel aj iné efekty tohto príspevku, keďže sa vďaka nemu podarilo zamestnať práve dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Vidíme, ako si opäť osvojujú pracovné návyky, začínajú si opäť uvedomovať svoju užitočnosť a získavajú pevnejšie miesto vo svojich spoločenstvách,\" zdôraznil sociálny efekt Juráš.

Príspevok využívajú predovšetkým obce, ale aj iné štátne subjekty ako napríklad Lesy SR či Slovenský vodohospodársky podnik. Výhodou je, že financie môžu získať aj dopredu vo forme zálohovej platby.

Hovorkyňa ÚPSVaR Andrea Hajdúchová informovala, že na základe minuloročných skúseností sa mnohé protipovodňové práce dajú realizovať aj v zimných mesiacoch. Ukázalo sa to napríklad v Prievidzi, Handlovej, ale aj Košiciach. Nezamestnaní v zimných mesiacoch čistili okolie riek a potokov, uličné spuste alebo budovali ochranné valy okolo riek a potokov.

Podobné činnosti budú zabezpečovať realizátori prác aj počas tejto zimnej sezóny. Okrem výrubu drevín budú stavať rôzne druhy hrádzok a odrážok. Počas mrazov sa budú pracovníci venovať sprístupňovaniu terénu a príprave materiálu.

Hovorkyňa doplnila, že celkový objem financií vyčlenených na protipovodňový príspevok do konca roka predstavuje viac ako 42 miliónov eur.
 

Vyberte región