Spravbytkomfort v Prešove znížil spotrebu plynu i emisie

15.11.2011 Prešov

Prešov 15. novembra (TASR) – V priebehu troch rokov výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v Prešove akciová spoločnosť Spravbytkomfort uviedla do prevádzky dve kotolne, ktorých technológia funguje na báze spaľovania biomasy.
Prvú kotolňu spustili na Jazdeckej ulici na prelome rokov 2008 a 2009, teda v čase, keď boli ohrozené dodávky zemného plynu pre Slovensko. Druhú kotolňu uviedli do skúšobnej prevádzky v septembri tohto roka na Sídlisku Sekčov.
\"Táto kotolňa v súčasnosti beží na plný výkon. Samotná kolaudácia bude v jarných mesiacoch, keď už budeme mať s dodávateľom technológie vychytané všetky chybičky a bude doladená automatická regulácia kotla,\" uviedla pre TASR riaditeľka spoločnosti Natália Banduričová. Zdôraznila, že jedným z hlavných aspektov zavedenia týchto technológií na báze alternatívnych zdrojov je aj zníženie vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia.
\"Výstavbou biomasových kotolní sme znížili spotrebu plynu o 8 miliónov kubických metrov (m3) za rok, a tým sme prispeli k zníženiu emisií o 15.272 ton ročne. Podstatné je však to, že v tomto roku aj napriek zvýšeniu ceny plynu od júla 2011 približne o 9 % naša spoločnosť nezvyšovala cenu tepla,\" konštatovala Banduričová. Pripomenula, že aj vďaka týmto investíciám dnes dokážu pre odberateľov cenu tepla stabilizovať.
Spoločnosť investovala do vybudovania dvoch prešovských kotolní približne 6 miliónov eur.
\"V oboch prípadoch ide o veľké zdroje a spolu zásobujú teplom 13.090 bytov, šesť základných a päť materských škôl, domov sociálnych služieb a obchodné centrá,\" spresnila riaditeľka.
Odhadla, že keby sa nepustili do vybudovania a sprevádzkovania týchto kotolní, cena oproti tej súčasnej by bola vyššia asi o 12 %. V budúcom roku sa chce spoločnosť zamerať na väčšie využitie už postavených alternatívnych zdrojov tepla.
\"Na sídlisku Sekčov prepojíme ďalších päť súčasných plynových kotolní s biomasovou kotolňou, a tak ešte znížime spotrebu plynu o 5 miliónov m3 a produkciu skleníkových plynov o 9500 ton/ročne,\" uzavrela Banduričová. Doplnila, že po tejto investičnej akcii by malo teplo z biomasy využívať ďalších 3000 bytov.
Na otázku, či spoločnosť plánuje zvýšiť ceny za teplo, Banduričová uviedla, že v roku 2011 končí 3-ročné regulačné obdobie s pravidlami stanovenými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a od roku 2012 je stanovené nové 5-ročné regulačné obdobie s novými podmienkami.
\"Okrem pravidiel ÚRSO na cenu tepla vplýva aj neustále sa znižujúci odber tepelnej energie u odberateľov. Za posledné obdobie to bol pokles asi o 35 %. Takýto pokles, samozrejme, ovplyvní jednotkovú cenu tepla v časti fixnej zložky, nakoľko napríklad odpisy, opravy, obsluhu, revízie nie je možné úmerne znížiť vzhľadom na zníženie odberu,\" uzavrela riaditeľka.
 

Vyberte región