PSK bude v roku 2012 hospodáriť s rozpočtom vo výške 140,9 milióna eur

06.12.2011 Prešov

Prešov 6. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v roku 2012 hospodáriť s rozpočtom vo výške 140,965 milióna eur. Návrh dnes schváli poslanci na rokovaní Zastupiteľstva PSK.
\"Nebude to nejaký prelomový rozpočet. Musíme si uvedomiť, že neustále prebieha dosah finančnej a hospodárskej krízy a takto je aj prispôsobený rozpočet PSK na roky 2012 – 2014. Je zostavený v súlade s platnou legislatívou ako vyrovnaný a zhruba v objeme 141 miliónov eur,\" uviedla pre médiá vedúca finančného odboru Úradu PSK Mária Holíková s tým, že oproti roku 2011 ide o mierny nárast.
V kapitole bežných príjmov PSK počíta so sumou 74 miliónov eur, ktoré by mali prestavovať daňové príjmy. Príjmy vo výške viac ako 61,547 milióna eur tvoria granty a transfery, z ktorých väčšina peňazí ide na financovanie stredných škôl v rámci prenesených kompetencií. Celkom 5,418 milióna eur by malo prísť do rozpočtu v kapitole nedaňových príjmov.
Najviac peňazí z rozpočtu PSK pôjde do oblasti školstva - celkom 68,9 milióna eur, z čoho podstatnú časť predstavujú peniaze v rámci prenesených kompetencií a časť tvoria originálne kompetencie samosprávy.
Druhý najväčší finančný balík v sume 31,03 milióna eur \"zhltne\" oblasť dopravy. Polovica je určená pre správu ciest 2. a 3. triedy a druhá na platby za služby vo verejnom záujme pre dopravcov v prímestskej doprave.
Oblasť sociálnych služieb počíta s výdavkami vo výške 24,237 milióna eur. Peniaze sa využijú na financovanie sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ale i dotácie pre neštátnych poskytovateľov v súlade s legislatívou.
Čo sa týka zvyšku výdavkov, vyše 7,8 milióna eur je určených pre kultúrne inštitúcie, 6,5 milióna na činnosť Úradu PSK a menšie sumy pre zdravotníctvo.
Poslanci rovnako schválili aj účelové výdavky samosprávy. Vyše 2,4 milióna eur bude predstavovať dotácia pre neštátne školské zariadenia, 5 miliónov eur pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb a 15,7 milióna eur na služby vo vnútroštátnej doprave.
Okrem toho poslanci schválili aj prostriedky vo výške 300.000 na krytie výdavkov v zmysle zákona o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK a 500.000 eur na kúpu hádzanárskej haly na Baštovej ulici v Prešove.
V záverečnom hlasovaní návrh rozpočtu PSK podporilo 54 z 55 prítomných poslancov.
 

Vyberte región