Archieparchia získala vzácnu relikviu s nadprirodzenými účinkami

12.12.2011 Prešov

Prešov 10. decembra (TASR) - Vzácnu relikviu získala v týchto dňoch Prešovská archieparchia. Ide o dar z talianskeho mesta Bari v podobe malej ampulky, ktorá obsahuje myro – vonnú mannu vytekajúcu zo sarkofágu sv. Mikuláša. Oddávna sa tejto relikvii pripisujú nadprirodzené, zvlášť liečivé účinky.
\"Sarkofág s ostatkami svätca sa nachádza v Pápežskej bazilike sv. Mikuláša v Bari,\" priblížil hovorca prešovského Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu Ľubomír Petrík. Veriaci si už vzácny olej uctili v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Ide o dar od otcov dominikánov, ktorí spravujú svetoznáme pútnické miesto v Taliansku, kde boli ostatky sv. Mikuláša prevezené 9. mája 1087.
Na certifikáte potvrdzujúcom pravosť daru je dátum 21. novembra 2011 a podpis priora Lorenza Lorussa. \"Text hovorí o tom, že v zapečatenej ampulke sa skutočne nachádza vzácna relikvia – vonná manna sv. Mikuláša a má slúžiť pre väčšiu oslavu Boha a na uctenie svätca,\" vysvetlil Petrík.
Sv. Mikuláš sa narodil okolo roku 260 v maloázijskej Patare a zomrel okolo roku 334 v Myre, kde bol približne od roku 300 biskupom. V liturgických textoch sa spomína ako myrský divotvorca. V byzantskom obrade sa vo väčšine chrámov nachádza jeho ikona v hlavnom rade na ikonostase.
Prešovský vladyka Ján uloží ampulku s mannou k verejnej úcte v Bazilike minor na archieparchiálnom pútnickom mieste v Ľutine, kde sa 19. augusta 1851 niekoľkokrát zjavil práve sv. Mikuláš.
 

Vyberte región