Minerálne vody Prešov sú opäť ziskové

05.08.2005 Prešov

Bratislava 5. augusta (TASR) - Prešovské Minerálne vody, a. s. , zaznamenali v 1. polroku 2005 zisk na úrovni 326 000 Sk a vyhupli sa tak zo straty 15,160 mi...
Bratislava 5. augusta (TASR) - Prešovské Minerálne vody, a. s. , zaznamenali v 1. polroku 2005 zisk na úrovni 326 000 Sk a vyhupli sa tak zo straty 15,160 milióna Sk v roku 2004.

Ako vyplýva z informácií Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), pod pozitívny vývoj sa podpísal predovšetkým výsledok hospodárskej činnosti, keď spoločnosť zaznamenala zisk 2,018 milióna Sk oproti minuloročnej strate 6,370 milióna Sk. Kladný bol aj hospodársky výsledok z bežnej činnosti, ktorý skončil v pluse 223 000 Sk, kým na konci roka 2004 to bola strata 16,575 milióna Sk. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti skončil v 1. polroku 2005 naproti tomu v strate 1,795 milióna Sk.
V sledovanom období vyprodukovala spoločnosť výrobky v hodnote 127,198 milióna Sk, kým v 1. polroku 2004 to bolo 142,94 milióna Sk. Pridaná hodnota dosiahla úroveň 27,857 milióna Sk.
Dlhodobé záväzky spoločnosti dosiahli 6,346 milióna Sk, krátkodobé 48,312 milióna Sk. Bankové úvery a výpomoci boli na úrovni 47,254 milióna Sk. Krátkodobé pohľadávky spoločnosti dosiahli 66,132 milióna Sk netto, hodnota majetku sa za posledný polrok sa zvýšila približne o 30 miliónov Sk na 302,183 milióna Sk. Neobežný majetok vzrástol o 4 milióny Sk na 188,881 milióna Sk, kým obežný dosiahol hodnotu 112,923 milióna Sk oproti vlaňajšej koncoročnej úrovni 89,155 milióna Sk.
 

Vyberte región