Krajský parlament neschválil transformáciu NsP vo Svidníku

09.08.2005 Svidník

Prešov 9. augusta (TASR) - Krajský parlament v Prešove neschválil na svojom dnešnom zasadnutí návrh transformácie Nemocnice s poliklinikou (NsP) vo Svidníku....
Prešov 9. augusta (TASR) - Krajský parlament v Prešove neschválil na svojom dnešnom zasadnutí návrh transformácie Nemocnice s poliklinikou (NsP) vo Svidníku. Uložil členom viacerých svojich odborných komisií posúdiť pripomienky, ktoré odzneli na rokovaní a po ich zapracovaní predložiť opätovne transformačný projekt na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Navyše k celému procesu sa má vyjadriť aj hlavný kontrolór PSK.

V diskusii mnohí poslanci uviedli celý rad negatívnych pripomienok k návrhu. Anton Bidovský (nezávislý) kritizoval predovšetkým fakt, že členovia poslaneckého zboru dostali 28 strán veľmi vážnych a zložitých dokumentov k transformácii NsP dnes ráno pred rokovaním. Peter Bizovský (Slovenská národná strana) sa ako predseda komisie zdravotníctva vyjadril, že práve z tohto dôvodu nevydali žiadne stanovisko k návrhu. Viacerým sa nepáčilo, že navrhovaný nájomca svidníckej nemocnice - Druhá spoločná nemocničná, a. s. , Svidník, je málo transparentný. Navyše PSK by mal mať v nej len 20 percent, čo tiež vyvolalo nevôľu niektorých poslancov. Zvyšných 80 percent akcií by patrilo HMO Slovakia, a. s. , Bratislava, ktorá do 2. júla niesla obchodné meno Vitesa, a. s. , Bratislava a ide o člena finančnej skupiny Penta. Jediný, kto v diskusii naliehal, aby sa transformácia uskutočnila aj v predloženej podobe, bol poslanec Milan Cocuľa (nezávislý) zo Svidníka, keďže podľa neho inej cesty niet, ako pomôcť zdravotníckemu zriadeniu v tomto meste.
Zo štyroch NsP, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prešla úspešne transformáciou na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecné prospešné služby zatiaľ len jedna - v Starej Ľubovni. Osud procesu v prípade zvyšných dvoch - vo Vranove nad Topľou a v Humennom zostáva nejasný.
 

Vyberte región