NsP v Medzilaborciach transformovali na neziskovú organizáciu

10.08.2005 Medzilaborce

Medzilaborce 10. augusta (TASR) - Zakladaciu listinu a štatút Nemocnice s poliklinikou (NsP) Medzilaborce, nezisková organizácia (n. o. ), schválil dnes mest...
Medzilaborce 10. augusta (TASR) - Zakladaciu listinu a štatút Nemocnice s poliklinikou (NsP) Medzilaborce, nezisková organizácia (n. o. ), schválil dnes mestský parlament v Medzilaborciach. Uzavrel tak transformačný proces tohto zdravotníckeho zariadenia.

Poslanci dnes takisto za symbolickú jednu korunu prenajali majetok súčasnej NsP novému nadobúdateľovi. Podľa pôvodného návrhu mali byť zakladateľmi \"neziskovky\" mesto Medzilaborce a doterajšia NsP. Poslanci napokon odsúhlasili, že jediným zakladateľom bude mesto.
NsP Medzilaborce, n. o. , vznikne dňom získania povolenia na činnosť, ktorú udeľuje Prešovský samosprávny kraj.
Podľa vyjadrenia riaditeľa NsP Nikolaja Savčáka sa o transformáciu NsP usilovali od roku 2003, keď v rámci reformy verejnej správy zriaďovateľská právomoc k nej prešla zo štátu na mesto. Dôvodom bola okrem iného vysoká zadlženosť zariadenia. V závere roku 2004 mesto predalo súkromnému podnikateľovi Dušanovi Bučkovi z Humenného za 11 miliónov Sk budovy polikliniky, aby aspoň čiastočne riešilo ekonomickú situáciu svojej príspevkovej organizácie.
NsP v Medzilaborciach je pre spádovú oblasť okresného mesta a 22 obcí okresu, čo je asi 13 tisíc obyvateľov. Má lôžkové oddelenie, záchrannú službu, ambulanciu, pracovisko liečebnej výživy a spoločné vyšetrovateľsko-liečebné zložky. Patrí k nej aj zariadenie opatrovateľskej služby a dom dôchodcov. Dovedna tu má prácu päť lekárov, 17 zdravotných sestier a 29 pracovníkov v ďalších činnostiach.
 

Vyberte región