Mesto Medzilaborce hospodárilo vlani s takmer miliónovým účtovným prebytkom

14.08.2005 Medzilaborce

Medzilaborce 14. augusta (TASR) - S účtovným prebytkom 981 000 Sk skončila svoje hospodárenie za rok 2004 samospráva mesta Medzilaborce. Príjmy dosiahli vyše...
Medzilaborce 14. augusta (TASR) - S účtovným prebytkom 981 000 Sk skončila svoje hospodárenie za rok 2004 samospráva mesta Medzilaborce. Príjmy dosiahli vyše 78,9 milióna Sk, výdavky predstavovali necelých 78 miliónov Sk. Záverečný účet mesta za rok 2004 s výhradami schválili poslanci mestského parlamentu na svojom zasadnutí 10. augusta.

Vykázaný prebytok bude podľa rozhodnutia poslancov prevedený do rezervného fondu a prednostne poslúži na krytie záväzkov mesta.
Hospodárenie mesta zachytené v účtovnej závierke odobril vo svojej správe nezávislý audítor. Primátor mesta Mirko Kaliňák v tejto súvislosti povedal, že hospodárenie mesta je stabilizované.
Medzi príjmami rozhodujúcu sumu predstavovali granty a transfery zo štátneho rozpočtu, predovšetkým na naplnenie mestských kompetencií v oblasti školstva. Medzilaborce na tento účel dostali v roku 2004 vyše 49 miliónov Sk. Vlastné príjmy mesta dosiahli bezmála 21 miliónov Sk.
V oblasti výdavkov viac ako polovica z celkového objemu, a to vyše 35 miliónov Sk, bola určená pre rozpočtové organizácie v pôsobnosti mestskej samosprávy. Okrem škôl je to napríklad domov dôchodcov, či opatrovateľská služba.
Mesto disponovalo ku koncu roka 2004 s majetkom v účtovnej hodnote vyše 303 miliónov Sk. Evidovalo nesplatené dlhodobé bankové úvery viac ako 13,6 milióna Sk a krátkodobý úver 5 miliónov Sk.
 

Vyberte región