Kolektívna zmluva prináša pre zamestnancov ŽSR zvýšenie priemernej mzdy o 5 %

03.01.2012 Bratislava

Bratislava 3. januára (TASR) - Zástupcovia 11 odborových železničiarskych organizácií a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Vladimír Ľupták dnes slávnostne podpísali za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa (KDH) Kolektívnu zmluvu (KZ) ŽSR na rok 2012.
\"Kolektívna zmluva prináša pre zamestnancov ŽSR zvýšenie priemernej mzdy o 5 %. Súvisí to so zavedením nového systému odmeňovania v ŽSR, ktorý odstraňuje doteraz garantovaný princíp seniority. Znamená to, že dochádza k rušeniu pásiem ročných postupov v jednotlivých tarifných triedach a každá tarifná trieda je definovaná osobitnou sumou, nie desiatimi pásmami ročných postupov v rámci tarifnej triedy,\" uviedol v Bratislave na tlačovej besede po podpísaní KZ generálny riaditeľ ŽSR Vladimír Ľupták.
Novelizácia odmeňovania podľa neho dáva do popredia hľadisko odbornosti a súvisí so záujmom zamestnávateľa ohodnotiť profesijne zdatných zamestnancov, aj keď sú z radov mladších železničiarov. \"V súvislosti s touto zmenou bola na základe zásadnej požiadavky zmluvnej strany odborových organizácií dohodnutá garantovaná minimálna prémia mesačne v sume 20 eur pre zamestnancov, ktorí odpracovali v ŽSR ku koncu roku 2011 viac ako 30 rokov a v sume 10 eur pre zamestnancov pôsobiacich v ŽSR viac ako 27 rokov,\" informoval šéf ŽSR.
\"Kolektívna zmluva ŽSR na rok 2012 ďalej mení výšku a zásady poskytovania odstupného maximálne na 5-násobok priemernej mzdy pracovníka, ktorý sa bude poskytovať len pre zamestnancov, ktorí odpracovali u zamestnávateľa viac ako 30 rokov. Pi pracovnom pomere v dĺžke 10 až 30 rokov sa poskytne 4-násobok, pri zamestnaní v dĺžke 5 až 10 rokov 3-násobok a pri odpracovaní menej ako 5 rokov vzniká nárok na 2-násobok jeho priemernej mzdy,\" spresnil.
ŽSR zamestnávali k 31. decembru 2011 celkove 14.998 pracovníkov. V kolektívnom vyjednávaní zamestnancov ŽSR zastupovalo 11 odborových organizácií, a to Odborové združenie železničiarov, Federácia prevádzkových pracovníkov, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska - železnice, Odborová asociácia výpravcov a dispečerov, Železničiarsky robotnícky odborový zväz, Odborové združenie Východoslovenských prekladísk, Syndikát slovenských železníc, Združenie prevádzkových zamestnancov železníc, Odbory ŽSR, Odborový zväz zamestnancov železníc a Federácia strojvodcov.
 

Vyberte región