V meste Prešov a v obciach v jeho širšom okolí pretrváva stav ohrozenia

17.08.2005 Prešov

Prešov 17. augusta (TASR) - Najzložitejšia povodňová situácia na území okresov Prešov a Sabinov bola ráno v obci Kapušany. Všetky tri miestne potoky sa po vy...
Prešov 17. augusta (TASR) - Najzložitejšia povodňová situácia na území okresov Prešov a Sabinov bola ráno v obci Kapušany. Všetky tri miestne potoky sa po vybrežení v utorok 16. augusta síce vrátili do korýt, no výdatné zrážky zanechali po sebe značné stopy.

Podľa informácie prednostu Obvodného úradu v Prešove, člena obvodnej povodňovej komisie v Prešove Pavla Slaninku bol najvyšší tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásený v dvoch mestách a 24 obciach, teda na území celého obvodu. Mesto Lipany a obec Brežany ho zrušili v utorok večer, obce Rokycany a Radatice dnes ráno o ôsmej. Slaninka po rannom zasadnutí povodňovej komisie predpokladal, že mimoriadna situácia potrvá minimálne do dnešného večera. \"Pomery v obciach sa musia stabilizovať, \" povedal.
V Kapušanoch boli stopy po povodni viditeľné len na niektorých miestach, predovšetkým v záhradách rodinných domov a v priemyselnej zóne. V areáli firmy Radoma povodňová voda dnes ráno stála len niekde, no v susednom areáli spoločnosti Aqua Exotic bolo ešte vody dosť. Našťastie odčerpávaním sa podarilo v utorok 16. augusta zabrániť tomu, aby sa prívalové vody nedostali do ďalšieho areálu, a to do Slovnaftu, čo by mohlo hroziť kritickou ekologickou situáciou.
Slaninka povedal, že podľa poznatkov členov komisie nebol počas povodne v obvode Prešov zranený žiaden človek a nebol hlásený ani úhyn hospodárskych zvierat. Zjazdné sú všetky cesty, to znamená aj prístup do obce Fintice od Prešova, ktorý v utorok nebol možný, a so značnými problémami sa dalo dnes dostať už aj po vozovke v železničnom podjazde na Jilemnického ulici v Prešove oproti areálu spoločnosti Solivarov. Provizórna dodávka pitnej vody je v miestnej časti Prešova v Nižnej Šebastovej, a to na ulici Poľnej, domy ešte nie sú napojené na verejný vodovod.
Podľa poznatkov komisie hladina Torysy dosiahla kulminačný bod na mernom mieste v Sabinove o 12. hodine v utorok 16. augusta, a to na úrovni 205 cm, dnes o 9. h tam bola hladina na úrovni 135 cm. Na mernom mieste v Prešove kulminovala táto rieka o 14. h - 340 cm, dnes ráno to bolo 185 cm. Riečka Sekčov, ktorá do Prešova privádza prítoky miestnych potokov od Kapušian a iných obcí v podhorí Slánskych vrchov, kulminovala na 320 cm v utorok o 18. h, dnes ráno o 9. h bola jej hladina na úrovni 180 cm.
Napriek predpovediam o ďalších výdatných zrážkach v zasiahnutej oblasti od utorňajšieho rána 16. augusta drobne mrholilo len dnes ráno asi tri hodiny.
Podľa Slaninku krízový štáb bol pripravený aj na problémy s nadmerným napå ňaním vodnej nádrže Sigord pod Slánskymi vrchmi. Prítok do nej však zoslabol, a tak nakoniec nepožiadali o pomoc asi 40 vojakov na zvýšenie hrádze vrecami z piesku. Podobne prestala hroziť aj menšia vodná priehrada pri obci Jakubovany.
Škody na majetku obcí, štátnych organizácií a občanov sa začnú vyčísľovať až po úplnom opadnutí vody.
 

Vyberte región