V Humennom sa konal ustanovujúci zjazd strany Úsvit

21.08.2005 Humenné

Humenné 21. augusta (TASR) – Ustanovujúci zjazd politickej strany Úsvit sa dnes konal v Humennom. Politický subjekt občanom ponúka Program obnovy SR.
Dovedna 35 delegátov za predsedu strany zvolilo iniciátora jej vzniku, poslanca Národnej rady SR Ivana Hoptu z Humenného.
Hopta pre TASR povedal, že základným programovým cieľom strany je socializmus, ktorý jediný dokáže zabezpečiť občanom Slovenska dôstojnú životnú úroveň. Medzi priority strany patrí rast zamestnanosti, spravodlivejšie ocenenie ľudskej práce, ochrana záujmov sociálne slabých a ohrozených skupín obyvateľstva. Úsvit chce tiež nápravu hospodárskych pomerov a podporovať poctivé a sociálne citlivé podnikateľské úsilie založené na tvorbe hodnôt.
Najbližším partnerom pre Úsvit, ktorý si dáva prívlastok komunistický, sú strany, ktoré sa hlásia ku slovenskej ľavici. Hopta to ďalej nekonkretizoval. Strana má nulový finančný rozpočet, každý jej člen bude „ za vlastné„ realizovať svoju politickú činnosť. Strana nesie názov po dvojtýždenníku, ktorý Hopta vydáva v Humennom nepretržite jedenásty rok.
Zjazdu poslali pozdravné posolstvá okrem iných komunisti z Chile, spisovateľ Ján Lenčo, členovia Komunistickej strany Čiech a Moravy združení pri časopise Dialóg z Prahy.
Na rokovaní boli aj piati hostia – členovia Komunistickej strany Slovenska (KSS), ktorí sympatizujú s Úsvitom. Hopta bol pôvodne členom KSS. Pred vyše rokom z nej vystúpil na protest proti jej vnútrostraníckemu vývoju. Aj medzi delegátmi zjazdu bolo podľa neho asi 50 percent bývalých členov KSS a zvyšní doteraz v žiadnej strane nepôsobili.
Hopta pri voľbe predsedu nemal protikandidáta. Podpredsedom strany sa stal Dušan Saksa z obce Ladce v okrese Ilava a tajomníkom Ľubomír Fečík zo Sniny. Delegáti zvolili 15-členný ústredný výbor a dve trojčlenné komisie – rozhodcovskú a revíznu. Schválili program strany a potvrdili stanovy strany, ktoré zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 25. mája 2005. Podľa novej legislatívy ustanovujúci zjazd musel byť do troch mesiacov. Hopta tiež povedal, že Úsvit pôjde samostatne do tohoročných volieb orgánov v tých vyšších územných celkoch, kde budú „ personálne možnosti„ .
 

Vyberte región