PKO vďaka projektu vytvára lepšie podmienky pre hendikepovaných

18.01.2012 Prešov

Prešov 17. januára (TASR) – Vytváranie lepších podmienok na realizáciu aktivít v oblasti kultúry pre ľudí so zdravotným hendikepom je hlavným cieľom projektu \"Otvorený priestor integrácii\", ktorý v spolupráci s ďalšími partnermi realizuje Park kultúry a oddychu v Prešove (PKO).

Na projekt získali grant vo výške 28.675 eur z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-SR 2007 – 2013. Ďalších 10.000 eur predstavovala podpora Ministerstva kultúry SR na doplňujúci projekt.

\"Okrem aktivít, ktoré pripravujeme pre širokú verejnosť, chceli sme aj ľuďom s hendikepom ponúknuť možnosť na kultúrne vyžitie. Nešlo nám o jednorazové akcie, ale komplexnú sériu podujatí, kde by jedna aktivita nadväzovala na druhú,\" povedal riaditeľ PKO Emil Chlapeček.

Partnermi v projekte boli OZ Dúha, OZ Barlička a OZ ZOM Prešov, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom so zdravotným postihnutím. Z poľskej strany sa do projektu zapojil Miejski Ośrodek Kultury v Nowom Targu.

\"Naša strana pripravovala semináre, ktoré sa zameriavali na to, ako zlepšiť postavenie hendikepovaných, na realizáciu kultúrnych aktivít a zážitkový turizmus pre túto skupinu ľudí,\" konštatoval koordinátor projektu Ladislav Kišeľák. Upozornil na niekoľkodňový prešovský festival či benefičný koncert, z ktorého výťažok venovali nevidiacim.

Doplnil, že poľský partner sa orientoval na aktivity, ktoré mali podporiť schopnosti a zručnosti. Išlo napríklad o prípravu divadelného predstavenia, tvorivé dielne na výrobu keramiky, prácu s papierom a fotografovanie.

\"Zúčastnili sme sa tvorivých dielní a workshopov v Poľsku. Pracovníci i členovia nášho združenia sa mohli oboznámiť s fungovaním podobných organizácií u našich severných susedov,\" konštatoval Matúš Grega z Občianskeho združenia ZOM Prešov.

Riaditeľ PKO zdôraznil, že vďaka financiám z projektu sa podarilo doplniť aj ozvučovaciu techniku. Veľkým pozitívom je vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy na Hlavnej ulici. Doplnil, že v budove plánujú vybudovať aj sociálne zariadenia pre zdravotne postihnutých.

\"Ako občianske združenie dlhodobo sledujeme stav bariérovosti v Prešove a veľmi oceňujeme, že sa podarilo sprístupniť také významné miesto, ako je PKO,\" konštatoval Grega.

Vyvrcholením aktivít tohto združenia bude vo februári benefičný koncert v kine Scala, kde sa predstavia folklórne súbory z Prešova spolu s hendikepovanými.
 

Vyberte región