Tlačiarne

09.02.2003 Celý región

K osobnému počítaču triedy PC je možné pripojiť ľubovoľnú tlačiareň vybavenú paralelným rozhraním CENTRONICS alebo USB rozhraním. V dnešnej dobe sa môžme str...
K osobnému počítaču triedy PC je možné pripojiť ľubovoľnú tlačiareň vybavenú paralelným rozhraním CENTRONICS alebo USB rozhraním. V dnešnej dobe sa môžme stretnúť s tlačiarňami 3 typov. Sú to ihličkové, atramentové a laserové. V nasledujúcej časti sa pokúsim rozobrať klady a zápory jednotlivých typov tlačiarní a tak napomôcť k voľbe vhodnej tlačiarne pre Vaše použitie.

1. Ihličkové tlačiarne

Princípom tlače ihličkových tlačiarní je skutočnosť, že ľubovoľný znak je možné vytlačiť ako maticu bodov. Z vytlačených bodov je možné potom skladať nielen znaky ale prakticky ľubovoľný grafický obrázok. Ihličková tlačiareň je vybavená tlačovou hlavou, ktorá pozostáva z 9 alebo 24 oceľových ihličiek. Tie sú elektromagnetmi vystreľované a cez farbiacu pásku sa otláčajú na papier. 9 ihličkové tlačiarne disponujú 9 ihličkami a využívajú výšku znaku 8 bodov. Šírka znaku je 9 až 11 bodov. Táto kvalita tlače /označuje sa draft/ nie je príliš vysoká. Väčšina 9 ihličkových tlačiarní však vie tlačiť aj v tzv. NLQ móde. Je to kvalita blízka listovej kvalite ale každý riadok je vytlačený 2 prechodmi tlačovej hlavy, teda tlač je výrazne. pomalšia. 24 ihličkové tlačiarne majú znak zložený z podstatne vyššieho počtu bodov, preto je ich výstup kvalitnejší ako u 9 ihličkových tlačiarní. Výhody: Veľmi nízke náklady na tlač. /pod 10 halierov na stranu/. Tlač na viacvrstvový tabelačný papier. Nevýhody:Veľmi nesympatická vlastnosť je hlučnosť pri tlači.

2. Atramentové tlačiarne

Aj tieto tlačiarne sú maticové, tlačia teda znaky zložené z jednotlivých bodov. K tlači sa však nepoužíva mechanický náraz ihly cez farbiacu pásku ale na papier sú striekané kvapky atramentu. Vďaka tomu sú výrazne menej hlučné ako ihličkové a keďže sú aj lacnejšie, sú obľúbené a ide dnes o najrozšírenejšie tlačiarne. Veľmi perspektívne sú pre farebnú tlač. Tlačová hlava používa k tlači trysky, cez ktoré sú na papier vystriekované kvapky atramentu zo zásobníka. Tlačové hlavy majú 48,144 aj viac trysiek /podľa typu tlačiarne/, čo naznačuje, že výstup je oveľa kvalitnejší. \"Výhody: Veľmi tichý chod pri tlačení, malé obstaravacie náklady. Za pomerne \"\"lacný peniaz\"\" je možné vyrobiť\" kvalitné fóliové prezentačné priesvitky alebo dokonca vytlačiť nažehľovací obrázok, prípadne fotografiu. Nevýhody: Oproti ihličkovým oveľa vyššia cena za tlač /niekedy nad 2. -Sk za stranu/ pri čiernobielej tlači. Kritická je kvalita atramentu. Neoriginálny atrament môže upchať trysky v tlačovej hlave prípadne zaschnúť. Pri používaní takého atramentu výrobca tlačiarne neuznáva záruku na tlačovú hlavu. Vyslednú kvalitu tlače atramentových tlačiarní určuje veľmi veľa faktorov. Dominantné je rozlíšenie tlače, ktoré sa vyjadruje v počte bodov vytlačených na jednotku plochy. Označuje sa ako dpi /dots per inch/, čo je počet bodov na jeden palec. /2.54 cm/. Mimoriadne dôležitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu tlače je aj tlačové médium. Vo väčšine prípadov sa používa bežný kancelársky papier, ktorý však na kvalitnú tlač nie je príliš vhodný. Výrobcovia tlačiarní preto ponúkajú na kvalitnú tlač špeciálne tlačové média. Výrobcovia tlačiarní obyčajne uvádzajú spotrebu atramentu pre 5% pokrytie v prípade čierneho textu a 15% pokrytie pre farbu.

3. Laserové tlačiarne

Oproti doteraz popisovaným tlačiarňam sú výrazne odlišné. Nielen technológiou tlače ale aj z hľadiska užívateľa. Netlačia po jednotlivých riadkoch ale vytlačia vždy celú stranu naraz. Namiesto atramentu sa využíva toner /čierny prášok slúži ako farbivo/. Zdrojom informácii o obraze, ktorý sa má vytlačiť je laserový lúč. Ten prenesie obraz textu alebo obrázku na fotocitlivý valec. Potom sa takýto valec pritlačí k tonerovému valcu. Tam, kde laserový lúč pôsobil sa toner na fotocitlivom valci zachytí. Následne sa posúva papier a naň je z valca otlačí želaný obraz. Na konci sa musí ešte papier s tonerom vytvrdiť v tzv. piecke, aby sa toner z papiera nezotieral. Výhody: Laserové tlačiarne dnes dosahujú rozlíšenie 600,1200 dpi, výnimkou nie sú tlačiarne s rozlíšením 2400 dpi. Keďže tlačia celú stranu naraz, ich rýchlosť tlače je oveľa vyššia ako u ihličkových alebo atramentových. Prevádzkové náklady sa u jednotlivých tlačirní pohybujú medzi 0,40. -Sk až 0,80. -Sk za stranu. Nevýhody: Vyššia obstaravacia cena ako u ihličkových alebo atramentových.
 

Vyberte región