Priemyselné parky na území Prešova sú v štádiu príprav žiadostí o územné konanie

23.08.2005 Prešov

Prešov 23. augusta (TASR) - Samospráva mesta Prešov pripravuje zriadenie dvoch priemyselných parkov. Obe lokality - zvané Grófske a Lominová - sú v štádiu pr...
Prešov 23. augusta (TASR) - Samospráva mesta Prešov pripravuje zriadenie dvoch priemyselných parkov. Obe lokality - zvané Grófske a Lominová - sú v štádiu predprojektovej a projektovej prípravy výstavby pred podaním žiadostí o územné konanie.

Podľa informácií, ktoré odzneli na zasadnutí členov mestskej rady v Prešove v pondelok 22. augusta a o ktorých informovali na dnešnej tlačovej konferencii, príslušný odbor mestského úradu rozbehol aj majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.
V prípade parku Lominová na 64 hektároch (ha) vyhlásilo mesto 12. júla verejnú súťaž na spracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a dokumentácie pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Prihlásilo sa 9 firiem, 5 z nich sa napokon zúčastnilo pri otváraní obálok. Ponuky boli od 3,7 milióna Sk do vyše 5,5 milióna Sk.
Podľa dostupných informácií samosprávy je výstavbou parku dotknutých asi 80 vlastníkov zapísaných na 55 listoch vlastníctva. Ich návrhy na cenu pri odpredaji pozemkov sa pohybovali od 210 Sk do 2100 Sk za štvorcový meter (m2).
Park Grófske zahŕňa územie 260 ha, pričom v katastri mesta je 182 ha a zvyšok v katastri obce Kapušany. Urbanistická štúdia na tento investičný zámer je vôbec najstaršia, pochádza ešte z roku 2001. Situácia v tejto lokalite je komplikovaná tým, že súkromný majiteľ jednej časti pozemkov a developerská spoločnosť ISO Košice riešia technickú infraštruktúru samostatne pre svoje územia, čím je postup nejednotný a celý zámer zriadenia parku to brzdí. V tejto lokalite je navyše podmienkou výstavba kanalizačného zberača s predpokladanými stavebnými nákladmi vyše 146 miliónov Sk.
Do konca augusta spracuje odbor výstavby a dopravy mestského úradu podklady pre možnosť vyhlásenia verejnej súťaže na zhotoviteľa projektu parku. Vyhodnotenie sa predpokladá k 30. novembru.
 

Vyberte región