Cenu ZUUPS 2011 získal projekt 4D Park - Multifunkčné centrum v Nitre

24.01.2012 Bratislava

Bratislava 23. januára (TASR) - Súťaž o Cenu Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS), v ktorej sa urbanisti, architekti a krajinní architekti prezentujú ako slobodní umelci a predstavujú svoje diela, dnes vyhodnotili v sídle Spolku architektov Slovenska (SAS) v Bratislave. Do druhého ročníka Ceny za urbanizmus bolo prihlásených šesť diel. Vyhral projekt 4D Park - Multifunkčné centrum v Nitre od mladého autora Vladimíra Haina. Na Cenu ZUUPS 2011 boli nominované ďalšie dva projekty - Aktualizácia MÚSES mesta Trnava (Anna Dobrucká, Peter Mederly, Eva Vyrosteková) a Územný plán Čakajovce (Milan Csanda).

\"Víťazný návrh vedel zaujímavým spôsobom previazať opustený priestor bývalých kasární v Nitre s okolitou zástavbou a hlavne nájsť spôsob komunikovania samotného areálu vo vnútri,\" komentoval pre TASR rozhodnutie päťčlennej poroty pre udelenie Ceny ZUUPS 2011 jej predseda Ľubomír Keleman, hlavný architekt mesta Banská Bystrica.

Do súťaže mohli architekti, autorské tímy, investori, obce či občianske združenia prihlásiť rôzne štúdie, vízie, plány, koncepty, schémy, programy a inovatívne postupy. O cenu sa mohli uchádzať aj projekty v predrealizačnom štádiu, kedy nepodliehajú vplyvom a tlaku investora, politikov alebo verejnosti. \"Na súťaži sa môžu zúčastniť i diela, ktoré nie sú realizované, v tom je rozdiel medzi inými cenami,\" priblížila ocenenie, ktoré má poukázať na tvorivosť urbanistov, predsedníčka ZUUPS a krajinná architektka Anna Dobrucká.

Víťazné dielo postupuje do Bruselu. Ako ďalej vysvetlila Dobrucká, Cena ZUUPS sa koná každé dva roky a je národným kolom celoeurópskej súťaže ECTP (European Council of Spatial Planners) o najlepší urbanistický a územnoplánovací projekt. \"ZUUPS nie je ešte oficiálne členom tohto medzinárodného združenia. Uchádzame sa o členstvo a to, že sa zúčastňujeme súťaže na medzinárodnej úrovni, je vďaka výnimke, ktorú máme zatiaľ udelenú.\"

Súťažné práce roku 2011, ale aj víťazné diela ocenené v roku 2009 si môžu záujemcovia pozrieť na výstave venovanej Cene ZUUPS (Cena za urbanizmus) v Galérii SAS.
 

Vyberte región