RTVS sa chce zbaviť budovy rozhlasu v Košiciach

25.01.2012 Košice

Košice 25. januára (TASR) – Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa rozhodlo zbaviť budovy košického rozhlasu na Moyzesovej ulici. Ako TASR informoval hovorca RTVS Richard Šümeghy sídlom Štúdia RTVS Košice je objekt na Rastislavovej ulici a po presťahovaní zamestnancov, technológií a archívu z budovy na Moyzesovej ulici sa táto budova stane nadbytočnou. „Na rozdiel od situácie v Banskej Bystrici, kde televíznu časť RTVS presťahujeme do rozhlasovej, je situácia v Košiciach opačná – tu je výhodnejšie presťahovať rozhlasovú časť do televíznej,“ povedal Šümeghy.

Doplnil, že ekonomický efekt tohto presťahovania spočíva v podobe nižších nákladov na prevádzku, ochranu, správu jedného z objektov. Poukázal tiež na efekt v podobe optimálneho využívania spoločného automobilového parku, technických, obslužných, administratívnych, a tiež programových pracovníkov.

Budova rozhlasu v Košiciach súvisí s rozhlasovým vysielaním najdlhšie na Slovensku. Hotová bola v decembri 1930 a vtedy to bolo jedno z prvých rozhlasových sídiel v Európe. Vybudovali ju vo funkcionalistickom štýle a je v nej aj pošta a telegraf. Budovu rozhlasu postavili veľkoryso, takže veľké nahrávacie štúdio je druhým najväčším na Slovensku a kvôli jedinečnej akustike je doposiaľ hudobníkmi vyhľadávané. Zo štúdia na Moyzesovej sa začal v roku 1966 vysielať košický Maratón – najsledovanejší zábavník v Československu. Vyrábali sa tu rozhlasové hry, v októbri 1929 tu vznikol orchester a neskôr aj prvý rozhlasový herecký súbor v Československu.

„Náklady na prípravu priestorov a presťahovanie nie sú ešte presne vyčíslené, projektové dokumentácie sú v štádiu prípravy, realizácia bude predmetom verejného obstarávania,“ doplnil informácie o pripravovanom sťahovaní hovorca RTVS, podľa ktorého predpokladaný zisk z predaja budovy vychádza zo súdnoznaleckého posudku. „Ten vyčíslil hodnotu budovy na 1,9 milióna eur a odpredaj bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou. Výsledná suma nemôže byť nižšia ako v znaleckom posudku,“ poznamenal ďalej Šümeghy.

Podľa vedenia RTVS nie je možné zachovať obe organizačné zložky rozhlasu a televízie v Košiciach v súčasných priestoroch. „Televízny ani rozhlasový areál nie je kompletne využitý. Okrem ekonomických dôvodov a nevyužitých priestorov v oboch objektoch nemôže vzniknúť ani synergický efekt zo zlúčenia v programovej rovine,“ argumentoval Šümeghy.

Spojenie oboch zložiek v budove na Moyzesovej ulici je podľa neho nemožné. „Areál na Moyzesovej ulici stojí na pozemku o rozlohe 2500 metrov štvorcových. Okrem nemožnosti parkovania prenosového voza a automobilového parku televízneho štúdia je objekt na Moyzesovej ulici kapacitne nepostačujúci pre plánovaných 112 zamestnancov, televízne strižne, záznamové pracoviská, prenosovú sálu a podobne,“ doplnil.

Budova sa bude teda predávať verejnou súťažou na základe znaleckého posudku po tom, ako bude vyhlásená za nepotrebný majetok. Obdobný postup plánuje RTVS aj v Regionálnom štúdiu v Banskej Bystrici.
 

Vyberte región