Tatranská galéria bude mať prvú stálu expozíciu pod názvom Odkryté hodnoty

01.02.2012 Poprad

Poprad 26. januára (TASR) – Definitívne vyriešenie priestorov, teda presťahovanie Tatranskej galérie (TG) do zrekonštruovanej budovy bývalej parnej elektrárne v Poprade, umožnilo inštalovať prvú trvalú expozíciu umeleckých diel z depozitu galérie. Jej riaditeľka Anna Ondrušeková informovala, že výstava bude mať názov Odkryté hodnoty.
Jej vernisáž je naplánovaná nadnes na 16. hodinu. TG vo svojom depozite uchováva 2300 umeleckých diel, ktoré zhromaždila počas 50 rokov svojej existencie. Zbierkový fond tvorí päť okruhov, a to umenie s tatranskou tematikou, tvorba regionálnych spišských umelcov, tvorba súčasných východoslovenských umelcov, výber slovenského umenia od roku 1900 a tvorba súčasných slovenských i zahraničných umelcov.
\"Novootvorená expozícia svojím obsahom a skladbou odzrkadľuje dlhoročnú akvizičnú činnosť galérie. Zatiaľ čo s niektorými z vystavovaných obrazov sa naša verejnosť už stretla, s inými má možnosť zoznámiť sa po prvý raz,\" uviedla Ondrušeková. Reprezentatívny výber výtvorov tvorí kolekcia 115 diel, z čoho je 65 olejomalieb, 15 kresieb, 24 grafík a 11 plastík.
Úvodná časť expozície je venovaná tatranskej tematike, kde budú vystavené diela Jaroslava Votrubu, Otakara Štáfla, Jána Hálu a ďalších. \"Druhá časť predstavuje klenoty výtvarného umenia slovenskej moderny, napr. Martina Benku, Mikuláša Alexandra Bazovského, Janka Alexyho a ďalších,\" doplnila Ondrušeková.
Ďalší priestor vyplnia najstaršie diela v depozite, pozoruhodnú kolekciu podľa nej tvorí napr. výber olejomalieb so ženskou tematikou Juraja Collinássyho. Menším výberom sú v stálej expozícii zastúpení aj domáci umelci, ktorí tvoria v súčasnosti v Poprade a okolí. Expozícia kresieb a grafických prác obsahuje diela staršieho i najnovšieho dáta. Posledná časť výstavy je dramaturgickým vyústením celej expozície. \"Po oblúku sa tematicky vracia k Tatrám a otvára výstavný priestor pre súčasný umelecký prejav majstrov palety, moderných maliarov,\" vysvetlila Ondrušeková.
Odkryté hodnoty sú prvou, natrvalo inštalovanou výstavou popradskej galérie. \"V sprístupňovaní výtvarného bohatstva ukrývajúceho sa v depozite mienime systematicky pokračovať,\" zdôraznila riaditeľka TG.
 

Vyberte región