Kúpele Štrbské Pleso aj v 1. polroku ukončili hospodárenie so stratou

31.08.2005 Poprad

Vysoké Tatry 31. augusta (TASR) - Najvyššie položené kúpele na Slovensku, a.s. Kúpele Štrbské Pleso v účtovnom období 1. polroka 2005 ukončili hospodárenie s...
Vysoké Tatry 31. augusta (TASR) - Najvyššie položené kúpele na Slovensku, a.s. Kúpele Štrbské Pleso v účtovnom období 1. polroka 2005 ukončili hospodárenie so stratou 13,38 milióna Sk. Aj v 2. polroku zotrvajú v strate, avšak očakávajú jej zníženie na 3,58 milióna Sk.

Posledný rok, kedy spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok 3,66 milióna Sk bol rok 2003. V nasledovnom roku nastal obrat v hospodárení kúpeľov. K 31. decembru sa spoločnosť prehupla do červených čísiel, strata bola vyčíslená na 27,66 milióna Sk. Riadne valné zhromaždenie v júni tohto roka schválilo úhradu straty za rok 2004 a navrhlo sumu 19,78 milióna Sk uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov a sumu 7,88 milióna Sk preúčtovať na účet neuhradených strát minulých rokov.
V 1. polroku 2005 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb mali hodnotu 34,84 milióna Sk a podľa plánov štatutárnych orgánov sa ku koncu 2. polroka viac ako zdvojnásobia na hodnotu 79 miliónov Sk. Zvlášť vzrastie pridaná hodnota, a to z júnovej výšky 17,98 na koncoročných 47,71 milióna Sk.
Spoločnosť evidovala za prvých 6 mesiacov majetok v hodnote 289,85 milióna Sk. Neobežný majetok tvoril sumu 214,16 milióna Sk a obežný majetok 75,4 milióna Sk. Dlhodobý hmotný majetok bol v sume 208,13 milióna Sk a krátkodobé pohľadávky 70,43 milióna Sk. Vlastné imanie spoločnosti predstavovalo výšku 186,69 milióna Sk, základné imanie 200 miliónov Sk. Spoločnosť podniká aj vďaka čerpaniu bankových úverov a výpomocí. Ich výška ku koncu 1. polroka predstavovala 60,76 milióna Sk. Nebankový úver vo výške 1,06 milióna Sk bude splatný v januári 2007 a bankový úver 59,7 milióna Sk až koncom roka 2009.
 

Vyberte región