SNG začína realizovať dlhodobý projekt Digitálna galéria

14.02.2012 Bratislava

Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) spúšťa projekt Digitálna galéria a približne tri a pol roka bude digitalizovať zbierky 18 galérií s počtom asi 110.000 diel výtvarného umenia pre propagačné, vzdelávacie, výskumné, výstavné a ochranné účely.

Je to podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Digitálna galéria, ktorú s SNG 24. januára 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR. Po dlhodobej príprave sa tak projekt začne a na Zvolenskom zámku v správe SNG vznikne špecializované digitalizačné pracovisko, vytvorí sa 12 nových pracovných miest, ktoré ostanú aj po ukončení projektu. Objekt Kapitánsky dom zrekonštruujú a popri digitalizovaní tam budú umelecké diela aj ošetrovať a reštaurovať.

Okrem špeciálnych skenerov na digitalizáciu bude v objekte reštaurátorský ateliér využívajúci najmä nedeštruktívne technológie a metódy, komora na fumigáciu zbierkových predmetov, dočasné lokálne úložisko na ukladanie skenov a ďalšieho digitálneho obsahu. Digitalizácia bude prebiehať aj v galériách vybavených mobilným skenerom. Okrem digitalizácie metódou skenovania (obrazy, kresby, grafiky, fotografie) bude použitá aj strednoformátová digitálna zrkadlovka na snímanie 3D objektov - sôch a predmetov úžitkového umenia. Pracovisko na Zvolenskom zámku poslúži nielen SNG, ale po ukončení projektu (30.6.2015) bude k dispozícii aj ďalším galériám a pamäťovým inštitúciám.

SNG získa pre projekt nenávratný finančný príspevok takmer 15,5 milióna eur na základe financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Digitálna galéria je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

\"Projekt je pokračovaním aktivít SNG v tejto oblasti, za ktoré jej porota súťaže ITAPA 2011 v kategórii Zlepšovanie procesov udelila tretiu cenu a ocenila profesionálny prístup k digitalizácii výtvarných diel, flexibilný spôsob evidencie, možnosť sprostredkovať údaje tretím stranám a službám. Doterajšie výsledky digitalizácie SNG sú prístupné na webstránke http://www.webumenia.sk/,\" uviedla dnes pre TASR Karmen Koutná z SNG.

Výsledkom projektu budú vysoko kvalitné digitálne snímky umožňujúce reprodukovať dielo v pomere 1:1. Ich využite v dennej galerijnej práci je mnohostranné, v náhľadovej podobe budú prístupné verejnosti na webstránkach galérií alebo prostredníctvom služieb pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. V rámci vzdelávacích aktivít galérií môžu byť využité napríklad ako učebné pomôcky pre výučbu dejín umenia. Vo výstavných aktivitách by mali digitálne reprodukcie plniť účel náhrady za originály, ktoré sú nákladné na prevoz alebo citlivé na manipuláciu.

Proces digitalizácie a vysoký objem výsledných dát kladie nároky na informačný systém pre tieto účely. Plánovanie a riadenie procesu digitalizácie, uloženie, vyhľadávanie a dlhodobé uchovanie digitálneho obsahu bude prebiehať v Informačnom systéme pre galérie Centrálna evidencia diel výtvarného umenia (ISG – CEDVU), ktorý SNG vyvíja už dlhšiu dobu a v ostatných šiestich rokoch prešiel zásadnými zmenami. Projektom dôjde k ďalšiemu vylepšeniu katalogizácie zbierkových predmetov, evidencie pohybu diel a iných potrieb, ktoré poslúžia zapojeným galériám rovnako ako digitalizačné pracovisko.
 

Vyberte región