Dnes sprístupnia reinštalovanú Stálu expozíciu Dominika Skuteckého

14.02.2012 Banská Bystrica

Banská Bystrica 14. februára (TASR) - Reinštalovanú Stálu expozíciu Dominika Skuteckého sprístupnia dnes podvečer v banskobystrickej Vile Dominika Skuteckého na Hornej 55. Uskutoční sa tak pri príležitosti výročia maliarovho narodenia - 14. februára 1849. Návštevníci si môžu prehliadnuť umelcovu tvorbu v jeho pôvodnej rodinnej vile v centre mesta. \"Expozícia bude otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka,\" priblížila pre TASR Katarína Baraníková z banskobystrickej Stredoslovenskej galérie.

Jediná stála expozícia diela tohto významného maliara zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994 zostáva podľa nej špecifickým kultúrnym priestorom, ktorý sa otvára širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby Skuteckého, ale aj ďalších životných osudov jeho nemenej známej rodiny židovského pôvodu.

Reinštalovaná stála expozícia návštevníkom reprezentatívne predstaví tvorivé obdobia umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí, v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru, sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov.

Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém s rozšírenými textovými popiskami k špecifikám umelcovej tvorby v širších súvislostiach. Ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka tvorená v kontexte života a tvorby Dominka Skuteckého, priblížila Baraníková.

Podľa nej hodnotným spomienkovým predmetom pre návštevníkov sú nové dizajnérske artefakty, ktoré navrhli absolventi Vysokej školy výtvarných umení v priamej umeleckej reakcii na maliarovu tvorbu a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál vytvorený pre najmladších návštevníkov.

Expozícia bola doplnená o nové diela zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie. V zámeroch galérie zostáva naďalej sprostredkúvať genius loci vily Skuteckého čo najširšej verejnosti. Dlhodobou úlohou galérie je aj dopĺňanie digitálne spracovaného archívneho materiálu o živote a tvorbe Skuteckého a jeho predstavenie verejnosti v online webovej verzii. V neposlednom rade je predmetom starostlivosti aj priľahlá záhrada, ktorá sa v roku 2011 stala súčasťou národnej kultúrnej pamiatky vedenej pod názvom Vila Dominika Skuteckého s areálom.

Expozícia bola reinštalovaná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávneho kraja.
 

Vyberte región