Hospodárska spolupráca s Poľskom sa dynamizuje

06.09.2005 Poprad

Podbanské 6. septembra (TASR) - Dynamický rozvoj hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom vyzdvihli členovia Slovensko-poľskej (Poľsko-slovenskej) ...
Podbanské 6. septembra (TASR) - Dynamický rozvoj hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom vyzdvihli členovia Slovensko-poľskej (Poľsko-slovenskej) medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu na jubilejnom 10. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok a dnes vo Vysokých Tatrách v osade Podbanské.

Predseda slovenskej časti komisie, štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Martin Pado v úvodnom vystúpení pripomenul, že celkový obrat zahraničného obchodu medzi SR a PR dosiahol vlani 2,66 miliardy USD, v prepočte 80,9 miliardy SKK. V porovnaní s 1,83 miliardy USD v roku 2003 sa v dolárovom vyjadrení zvýšil o 44,9 %. Slovenský vývoz do Poľska predstavoval 1,52 miliardy USD, dovoz bol na úrovni 1,13 miliardy USD pri aktívnom salde 387 miliónov USD. Výsledky slovensko-poľského obchodného obratu za prvých 5 mesiacov tohto roka potvrdzujú taktiež vysoký rast vzájomného obchodu, ktorý v porovnaní s výsledkami rovnakého obdobia minulého roka vzrástol o 40,5 %.
V cestovnom ruchu sa PR zaradila vlani počtom návštevníkov Slovenska na 3. miesto (za Českom a Nemeckom). Rok predtým jej patrila 2. priečka. V roku 2004 došlo k poklesu návštevníkov. Nižší záujem poľských občanov o dovolenku na Slovensku spôsobilo posilnenie slovenskej meny a nariadenie poľskej vlády, ktoré od januára 2003 zamedzilo priplácaniu zo sociálneho fondu na zahraničnú dovolenku. Stále však pretrváva nedostatok propagačných materiálov o Slovensku v poľskom jazyku.
Pado zdôraznil potrebu naďalej zabezpečovať prezentáciu SR na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v PR v súčinnosti so slovenským zastupiteľským úradom vo Varšave i Krakove, a tiež so Žilinským a Prešovským samosprávnym krajom, euroregiónmi a regionálnymi obchodnými komorami v Žiline a Prešove. Je to úloha aj pre pracovnú skupinu hospodárskej politiky, ktorá po poslednom pracovnom stretnutí Javorina VII prevzala úlohy v tejto oblasti. Rovnako je aktuálna aj pre pracovnú skupinu pre prihraničnú spoluprácu územných samospráv, ktorá sa zaoberá problematikou turistiky ako prierezovou oblasťou práce komisie.
Pado ďalej pripomenul, že na rokovaniach komisie sa pravidelne diskutuje o situácii na slovensko-poľskej hranici a malom pohraničnom styku. Na tlak podtatranských obcí - Ždiaru, Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi riešili spoločne s poľským kolegom Pawlom Dakowskim nastolené problémy spojené s prekračovaním štátnej hranice. Od 1. februára 2005 sa tak realizuje malý pohraničný styk cez 19 hraničných priechodov a 34 miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistickom chodníku. S platnosťou od 25. marca tohto roka bolo pásmo malého pohraničného styku rozšírené na slovenskej strane o všetky obce nachádzajúce sa v prihraničných okresoch a o mestá Žilina a Prešov. Obdobne bolo pásmo malého pohraničného styku rozšírené aj na poľskej strane.
(1 USD = 30,411 SKK)
 

Vyberte región