V historickej budove divadla v Prešove odhalili plaketu Ceny EÚ Europa Nostra

10.09.2005 Prešov

Prešov 9. septembra (TASR) - Plaketu pripomínajúcu udelenie Ceny Európskej únie (EÚ) za kultúrne dedičstvo Europa Nostra 2004 odhalili dnes v historickej bud...
Prešov 9. septembra (TASR) - Plaketu pripomínajúcu udelenie Ceny Európskej únie (EÚ) za kultúrne dedičstvo Europa Nostra 2004 odhalili dnes v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Išlo o súčasť programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Slávnostný akt vykonal Jaroslav Kilián, ktorý dlhé roky pôsobil v porote, dnes je členom Rady Predstavenstva tejto Paneurópskej federácie dedičstva, fungujúcej ako mimovládne združenie.
Podľa neho je odmeňovanie Europa Nostra tým, \"čo má podporiť rozvoj kultúry\". V prípade ocenenia rekonštrukcie prešovského divadla ide o \"veľmi šťastnú súhru staviteľstva, výtvarného umenia a naplnenie divadla tým životom\". Práve komplexnosť bola vysoko ocenená na európskej úrovni.
Vedúci realizačného tímu prešovský architekt Štefan Mitro konštatoval, že získanie diplomu Europa Nostra sprevádzajú \"veľmi prísne kritériá\". Z nich je najdôležitejšia autentickosť. \"My sme tej budove skutočne vrátili absolútnu autentickosť, \" konštatoval Mitro. Pri rekonštrukčných prácach od roku 1993 do roku 2001 bol Mitro veľmi prísny, napríklad nedovolil stade vziať ani jednu starú dosku. Dodávateľ prác chcel pri rekonštrukcii balkónov vyhodiť starú výdrevu a nahradiť ju sadrokartónom. \"Ja som povedal, nie, tie dosky sú tu sto rokov, páni, to sú ako stradivárky, \" priznal architekt. Akustika hlavnej sály je taká vzácna, taká jedinečná práve vďaka tomuto drevu. Mitro zložil poklonu autorovi stavby, architektovi a staviteľovi Michalovi Repaszkému z druhej polovice 19. storočia.
Kilián naznačil, že počet prihlášok zo Slovenska je veľmi malý, preto založili kanceláriu Europa Nostra v Academii Istropolitana Nova v Bratislave. Zriadia v nej poradenskú službu, aby sa oceneniahodné projekty dostali do centrály EÚ.
Mitro a jeho Design Studio už boli ocenení za prácu na prešovskom divadle, a to v 2. ročníku vyhlasovania cien Slovenskej komory architektov CE-ZA-AR v roku 2003. Bodovali v kategórii rekonštrukcia a obnova budovy.
 

Vyberte región