V Prešovskom kraji vzrastú sadzby dane z motorových vozidiel od 1.januára o 5%

05.10.2005 Prešov

Prešov 4. októbra (TASR) - O 5 % vzrastú od 1. januára 2006 sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského kraja v porovnaní so stavom v tomto roku. ...
Prešov 4. októbra (TASR) - O 5 % vzrastú od 1. januára 2006 sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského kraja v porovnaní so stavom v tomto roku. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré na dnešnom zasadnutí v Prešove schválili členovia tunajšieho krajského parlamentu.

Daň z motorových vozidiel používaných na podnikateľské účely je prvou, ktorá v celom rozsahu tvorí príjem vyššieho územného celku. Návrh rozpočtu na rok 2006 počíta s tým, že výberom tejto dane Prešovský samosprávny kraj získa 260 miliónov Sk.
V porovnaní s VZN platným v tomto roku novoprijaté prináša po prvýkrát aj zľavy. Prvá je 50-% pre vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a používajúce pozemné komunikácie len na prejazd mimo nich. Druhá prijatá 30-% zľava (vzišla priamo na zasadnutí) sa týka špeciálnych vozidiel používaných pre verejnoprospešné služby na vývoz tuhého komunálneho odpadu.
Na zasadnutí dostal príležitosť vystúpiť aj zástupca združenia dopravcov ČESMAD vo východoslovenskom regióne Vojtech Čech a žiadal poslancov ponechať sadzbu dane na úrovni roku 2005. V opačnom prípade bude mať likvidačný charakter pre viaceré zo 403 dopravných spoločností na východnom Slovensku, zamestnávajúcich viac ako 5 000 ľudí.
Ročná sadzba dane pre osobné autá bude podľa zdvihového objemu motora od 1 700 do 5 900 Sk a v skupine úžitkových vozidiel a autobusov podľa celkovej hmotnosti od 1 900 Sk do 64 300 Sk.
Vedúci odboru dopravy Úradu PSK Pavel Olejár k tomu povedal, že k 30. augustu t. r. bolo na príslušnom účte PSK zriadenom na príjem dane z motorových vozidiel vyše 228 miliónov Sk.
 

Vyberte región