Štátne lesy TANAP-u už spracovali vyše 70 % kalamitnej drevnej hmoty

23.10.2005 Poprad

Vysoké Tatry 23. októbra (TASR) - Štátne lesy (ŠL) TANAP-u spracovali doposiaľ 71 % kalamitnej drevnej hmoty aj napriek sklzu v jarných mesiacoch, keďže tatr...
Vysoké Tatry 23. októbra (TASR) - Štátne lesy (ŠL) TANAP-u spracovali doposiaľ 71 % kalamitnej drevnej hmoty aj napriek sklzu v jarných mesiacoch, keďže tatranská zima bola dlhá a bohatá na sneh. Zdå havý bol aj proces udeľovania výnimiek na spracovanie kalamity v lokalitách s piatym stupňom ochrany prírody.

V porovnaní s ročným plánom 1,424 milióna kubických metrov spracovali ŠL v obchodných celkoch a vo vlastnej réžii 1,463 m3 poškodeného dreva. Z celkového objemu 2,062 milióna m3 kalamitnej drevnej hmoty zostáva nespracovaných ešte asi 573 000 m3, z toho vyše 230 000 m3 v porastoch, kde štátna ochrana prírody doposiaľ neudelila výnimky na spracovanie.
Postupne sa tempo prác spomaľuje, keďže ide o čoraz náročnejšie terény značne vzdialené od odvozných miest. Namiesto harvestorov nastupujú pilčíci, využívajú sa lanovky, traktory a kone. Väčšie z celkových 26 obchodných miest by však mohli byť odovzdané už koncom októbra.
Urýchlené spracovanie kalamitnej drevnej suroviny má podľa ŠL TANAP-u aj ekonomický rozmer. Predaj aspoň sčasti pokryje náklady na spracovanie a umožní vytvoriť rezervu na revitalizáciu poškodeného územia. V súčasnosti predstavuje táto rezerva asi 563 miliónov Sk, pričom ročný predpoklad bol 550 miliónov Sk. Náklady však budú podstatne vyššie, keďže proces revitalizácie odhadujú na 15 až 20 rokov.
Počas tohtoročnej jari zahrnuli do revitalizácie asi 459 ha a na základe čiastkových projektov doposiaľ zalesnili 113 ha, na ktorých vysadili viac ako štvrť milióna sadeníc. Najpočetnejšie zastúpenie majú borovica, smrekovec, smrek a jedľa. Z listnatých drevín prevláda v obnovených porastoch javor horský, jarabina vtáčia, jaseň, jelša a breza. Okrem toho zrekonštruovali vyše 154 ha kalamitou poškodených alebo zničených mladých lesných porastov.
Vlaňajšia vetrová kalamita poškodila na území TANAP-u 12 600 ha lesných porastov, z toho v správe a užívaní ŠL TANAP-u vyše 8 700 ha. Z nich doposiaľ vyčistili ŠL takmer 6 500 ha. Rýchle spracovanie kalamity považujú ŠL za základné opatrenie proti neúmernému rozmnoženiu lykožrúta smrekového.
 

Vyberte región