Zmeny cien pri vydávaní vodičských preukazov

25.10.2005 Celý región

Ministerstvo vnútra začalo vydávať nové vodičské preukazy formátu Európskej únie od 1. mája 2004. K dnešnému dňu sme vydali občanom viac ako 450 tisíc nových...
Ministerstvo vnútra začalo vydávať nové vodičské preukazy formátu Európskej únie od 1. mája 2004. K dnešnému dňu sme vydali občanom viac ako 450 tisíc nových vodičských preukazov. Slovenská republika tým splnila svoj medzinárodný záväzok vyplývajúci z prístupovej zmluvy k Európskej únii.

Nový vodičský preukaz je polykarbonártová karta, ktorá je chránená množstvom moderných ochranných prvkov. Osobné údaje na ňu vyznačujeme laserovým gravírovaním. Ide o špeciálnu technológiu. Na nových pracoviskách občanom snímame špeciálnou technológiou fotografiu. Výdavky na vydávanie vodičských preukazov sa nezvyšovali od roku 1995.
V novom roku sa preto zvýšia poplatky za vydanie vodičského preukazu zo 100 na 200 korún. Pri strate alebo zničení vodičského preukazu sa zvyšuje poplatok na 400 korún, pri odcudzení na 200 korún.
V posledných dňoch sa prostredníctvom internetu šíri dezinformácia, že v novom roku sa zvýši poplatok za vydanie vodičského preukazu na tisíc korún. Upozorňujeme občanov, že táto informácia je nepravdivá.
Každý si môže vymeniť starý vodičský preukaz za nový v mieste svojho trvalého bydliska. Prvý vodičský preukaz si občania môžu vybaviť len v mieste, kde vykonali skúšku na získanie vodičského oprávnenia.
 

Vyberte región