Vynovené úseky ciest 1. triedy v Kendiciach a Giraltovciach dali do prevádzky

28.10.2005 Prešov

Kendice/Giraltovce 28. októbra (TASR) - Lepšia dopravno-bezpečnostná situácia je výsledkom skončenej rekonštrukcie úsekov ciest prvej triedy v Kendiciach v o...
Kendice/Giraltovce 28. októbra (TASR) - Lepšia dopravno-bezpečnostná situácia je výsledkom skončenej rekonštrukcie úsekov ciest prvej triedy v Kendiciach v okrese Prešov a Giraltovciach v okrese Svidník, ktoré dnes uviedli slávnostne do prevádzky. V prvom prípade išlo o investíciu v objeme 18,8 milióna Sk, v druhom o približne 14 miliónov Sk.

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič povedal, že oba kritické stavy detailne poznal, keďže z tohto regiónu pochádza, ale išlo skôr o otázku získania zdrojov na krytie nákladov. Ocenil spoluprácu so samosprávnymi orgánmi obce i mesta, keďže v súčasnosti je už ťažisko prípravných prác na nich. Nakoniec náklady na stavby boli hradené zo štátneho rozpočtu.
Minister pripomenul, že v roku 2006 plánuje rezort dopravy dať 2,4 miliardy Sk na obnovu ciest prvej triedy. \"To je skutočne obrovské číslo, ktoré tu ešte nikdy nebolo, \" komentoval tento fakt Prokopovič. Dodal, že realizácia bude záležať od kvality príprav.
Stavbu úseku cesty prvej triedy I/68 v obci Kendice realizovala firma Eurovia - Cesty, a. s. , Košice, bývalé Cestné stavby, a. s. , Košice. Vyrieši situáciu s nadmerným využívaním vozovky súbežnej s diaľničným úsekom Prešov - Košice vodičmi áut, ktorí nemajú potrebnú diaľničnú známku. Realizátorom giraltovského úseku cesty prvej triedy I/73 je Ekostav, a. s. , Michalovce. Primátor Ján Rubis ocenil, že vďaka tomuto úseku sa zlepšil vstup i výstup do mesta, keďže ním prechádza hlavný severojužný ťah z Poľska do Maďarska. Je to tiež jeden z predpokladov vybudovania rýchlostnej komunikácie označovanej ako R4 na tejto trase.
 

Vyberte región