Začal sa program 11. ročníka výstavy a súťaže Mladý remeselník

22.11.2005 Prešov

Prešov 22. novembra (TASR) - Dovedna 27 stredných škôl a učilíšť z Prešovského a Košického kraja a z Poľska vystavuje na 11. ročníku akcie Mladý remeselník. ...
Prešov 22. novembra (TASR) - Dovedna 27 stredných škôl a učilíšť z Prešovského a Košického kraja a z Poľska vystavuje na 11. ročníku akcie Mladý remeselník. Jej trojdňový program sa začal dnes v Prešove.

Riaditeľ Stredného odborného učilišťa (SOU) stavebného v Prešove Štefan Cmar pri tejto príležitosti konštatoval, že sa im pomaly vracia investícia do tejto akcie. „ Ide o podujatie, ktoré nemá obdobu na Slovensku. Zachovávame tradíciu aj preto, lebo mladí ľudia potrebujú takúto verejnú prezentáciu ako motiváciu. Zároveň je to pozvánka do našich zariadení pre žiakov základných škôl, \" dodal. I napriek negatívnym vplyvom nezaznamenáva škola pokles záujmu. V tomto školskom roku ho navštevuje 632 žiakov v 24 triedach denného a v jednej triede externého štúdia. Pred tromi rokmi ich bolo 550. Podujatie na prezentáciu stredných škôl sa osvedčilo. Denne ho navštívi asi tisíc žiakov základných škôl, ale aj občanov, keďže výstava je spojená s predajom učňovských výrobkov z dreva, kože a iných materiálov. V programe je tiež výmena skúseností výchovných poradcov, módne prehliadky a iné sprievodné kultúrne akcie. Dnes sa ačala súťaž zručnosti desiatich dvojčlenných družstiev v učebnom odbore stolár a troch družstiev v odbore tesár.
 

Vyberte región