Mesto Prešov hospodárilo za 9 mesiacov s vyššími príjmami

28.11.2005 Prešov

Prešov 28. novembra (TASR) - Mesto Prešov vykázalo za 9 mesiacov príjmy v objeme bezmála 844 miliónov Sk, čo bolo 75 % zo schváleného rozpočtu na tento rok. ...
Prešov 28. novembra (TASR) - Mesto Prešov vykázalo za 9 mesiacov príjmy v objeme bezmála 844 miliónov Sk, čo bolo 75 % zo schváleného rozpočtu na tento rok. Výdavky prešovskej samosprávy dosiahli 704 miliónov Sk, necelých 63 % z rozpočtovaného objemu výdavkov na tento rok.

Vyplýva to zo správy o plnení rozpočtu hospodárstva mesta Prešov za prvý až tretí štvrťrok 2005. Bez väčších výhrad ju na dnešnom svojom zasadnutí schválili členovia tunajšieho mestského parlamentu.
Predkladateľka správy vedúca finančného a plánovacieho odboru Mestského úradu v Prešove Mária Nováková konštatovala, že príjem z dane z nehnuteľnosti a ostatných daní v správe mestskej samosprávy je v súlade s rozpočtom. Z celkového tohtoročného úveru 44 miliónov Sk bolo vyčerpaných viac ako 14 miliónov Sk na rôzne stavebné akcie v investorstve mesta. Skutočnosť, že výdavky sú nižšie ako príjmy, Nováková pripísala na konto úspor v chode samosprávy. Ovplyvnil to aj proces verejného obstarávania, či sezónnosť niektorých prác.
Poslanci rozhodli aj o viacerých rozpočtových opatreniach. Vyčlenili napríklad 1,7 milióna Sk na krytie zvýšených výdavkov na spotrebu elektrickej energie pri verejnom osvetlení. Najväčší objem, a to 14,5 milióna Sk previedli na zaplatenie bežných výdavkov na originálne kompetencie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na realizáciu dostavby telocvične Základnej školy na Sibírskej ulici dali okrem toho tri milióny Sk.
Členovia mestského parlamentu vzali tiež na vedomie, že za prvé tri štvrťroky sa realizovali práce na investičnej výstavbe v hospodárstve mesta za bezmála 33 miliónov Sk, čo z ročného plánu predstavuje 49 %. Z 32 stavieb je hotových 18. Napríklad na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov sa dokončila výstavba cyklistického chodníka. Začali ju v októbri 2003 s celkovým nákladom bezmála 9 miliónov Sk. Opravili sa viaceré ulice, napr. po dvoch rokoch prác Ulica Pri Hati za necelých 11 miliónov Sk.
 

Vyberte región