Popradská Tatravagónka v úvode roka prepúšťala, v závere ľudí prijíma

01.12.2005 Poprad

Poprad 1. decembra (TASR) - Podtatranský výrobca nákladných vagónov a podvozkov Tatravagónka, a. s. , Poprad, ktorá v úvode roka hromadne prepúšťala, v záver...
Poprad 1. decembra (TASR) - Podtatranský výrobca nákladných vagónov a podvozkov Tatravagónka, a. s. , Poprad, ktorá v úvode roka hromadne prepúšťala, v závere naopak ľudí prijíma. Na dobu určitú doposiaľ prijala 103 výrobných robotníkov, z nich v novembri 57 do hlavného pracovného pomeru a 19 externých zamestnancov - zváračov.

Tento trend bude pokračovať aj v decembri, kedy spoločnosť prijme ďalších 53 výrobných robotníkov, aby zvládla plánované úlohy. Pôjde predovšetkým o profesie frézar, zvárač či strojný zámočník. V súčasnosti popradská Tatravagónka zamestnáva 1 653 ľudí.
Veľké výkyvy v počte zamestnancov spôsobil minuloročný pohyb cien hutných materiálov, ktorý sa síce ustálil, avšak na zvýšenie predajných cien reagoval trh v tomto roku zníženým dopytom po vagónových výrobkoch. Výpadok podvozkov pre poľských odberateľov kvôli pozastaveniu projektov a presun rozpracovaného obchodného prípadu pre švédskeho zákazníka z prvého kvartálu do štvrtého zvýraznili nerovnomerné rozloženie výroby v spoločnosti.
S cieľom znížiť náklady oznámila Tatravagónka vo februári 2005 hromadné prepúšťanie 450 zamestnancov. Do konca októbra bolo prepustených 325 zamestnancov, z toho 170 technicko-hospodárskych a režijných pracovníkov. Spoločnosť oznámila aj zrušenie chránených dielní. Z celkového počtu 37 zamestnancov dostalo výpoveď z organizačných dôvodov 29 zdravotne postihnutých. Náhradnú prácu v iných výrobných strediskách ponúkla osobitne tým, ktorí utrpeli vo firme úraz. Ponuku prijali dvaja zamestnanci, ďalších 24 už pracovný pomer ukončilo.
Situácia v odbyte sa začala zlepšovať v 3. štvrťroku. Počas posledných dvoch mesiacov roka má podiel výroby v Tatravagónke dosiahnuť 23 % z celoročného objemu.
 

Vyberte región