Európsky federalizmus - áno alebo nie?

16.12.2005 Celý región

V utorok, 13. decembra 2005, organizoval informačný portál EurActiv.sk diskusiu na tému „ Európsky federalizmus – áno alebo nie? “ .\r\nV prv...
V utorok, 13. decembra 2005, organizoval informačný portál EurActiv.sk diskusiu na tému „ Európsky federalizmus – áno alebo nie? “ .
V prvom príspevku hovorila Aneta Antušová, analytička Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, o federalizme a Európskej únii z teoretickej roviny. Na základe teoretického vymedzenia pojmu „ federalizmus“ konštatovala, že Európska únia má v sebe federálne prvky. Nemožno si to však zamieňať s tvrdením, že je „ federálnym štátom“ .

Ivan Štefunko z občianskeho združenia Alternatíva-Komunikácia-Občania predkladal argumenty, prečo je v Európskej únii federalizmus potrebný. Rovnako on hneď v úvode zdôraznil, že pri analýze európskej integrácie nemôžeme používať v rovnakom význame kategórie popisujúce štát. Federalizmus však označil za efektívny spôsob vytvárania politických riešení, ktorý naviac jasnými pravidlami zabezpečuje rešpektovanie princípu subsidiarity. Doterajší rozvoj federatívnych prvkov v EÚ považuje za prirodzený dôsledok ekonomickej integrácie, ktorá nie je bez politickej integrácie udržateľná.
Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Š. , prezentoval v mnohých veciach opačný názor. Terajšie smerovanie politickej integrácie EÚ označil, okrem iného, za produkt ideologického smerovania prevládajúceho v politike Únie. Podľa neho je hlbšia ekonomická integrácia dosiahnuteľná aj iným spôsobom, než vydávaním noriem, ktoré majú integračný proces regulovať.
Po príspevkoch nasledovala diskusia. Mnoho otázok a reakcií sa dotklo problematiky „ politickej identity“ – existuje niečo ako „ európska identita“ ? Aký je jej vzťah k iným identitám, predovšetkým národnej?
Prepis príspevkov hostí diskusie bude uverejnený na stránkach portálu EurActiv.sk.
EurActiv.sk je informačný portál „ o dianí u nás v Európskej únii“ . Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí. Je informačnou bránou do sveta európskej integrácie pre približne 35 000 unikátnych návštevníkov mesačne. Uverejňovaním analýz zároveň poskytuje obsahovým partnerom priestor na prezentáciu výsledkov vlastných výskumov.
EurActiv.sk je obohatená slovenská verzia bruselského EurActiv.com. Okrem vlastných článkov a analýz uverejňuje aj preklady z tých, ktoré boli uverejnené na materskom portáli www.euractiv.com. Slovenskému užívateľovi tak uľahčuje sledovanie vývoja politickej debaty v Európskej únii.
Diskusia sa uskutočnila s podporou Zastúpenia Nadácie Friedricha Eberta na Slovensku. Jej partnermi boli občianske združenie Alternatíva-Komunikácia-Občania a internetový portál Café Babel. Mediálnymi partnermi projektu boli televízia TA3, týždenník Trend a Hospodárske noviny.
 

Vyberte región