Policajná akcia

07.10.2003 Celý región

V čase od 22.00 hod. dňa 2.10.2003 do 04.00 hod. dňa 3.10.2003 bola vykonaná v okresoch Poprad a Levoča policajná akcia zameraná na vyhľadávanie odcudzených ...
V čase od 22.00 hod. dňa 2.10.2003 do 04.00 hod. dňa 3.10.2003 bola vykonaná v okresoch Poprad a Levoča policajná akcia zameraná na vyhľadávanie odcudzených vozidiel, vozidiel s falošnými identifikačnými číslami a falošnými dokladmi, ako aj na pátranie po osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Do akcie bolo zapojených 40 policajtov. Bolo prekontrolovaných 532 mot. vozidiel, pričom bolo zistených 11 priestupkov. Za 5 priestupkov boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 4.300. - Sk, ostatné boli riešené dohováraním. K rušivým javom počas akcie nedošlo.
 

Vyberte región