Slovenská keramika dnes IV.

17.10.2003 Celý región

Výstava Slov. keramika dnes už po štvrtý raz bilancuje stav keramickej tvorby a súčasne reflektuje udalosti a aktivity Združenia keramikov za posledné 3 roky...
Výstava Slov. keramika dnes už po štvrtý raz bilancuje stav keramickej tvorby a súčasne reflektuje udalosti a aktivity Združenia keramikov za posledné 3 roky. Možno už teda hovoriť o vytvorení istej tradície, o trienále súčasnej slovenskej keramiky. Jeho zámerom je malými kolekciami predstaviť členov Združenia, bez rozdielu výtvarnej orientácie, veku alebo vyznenia diel.

Stretáva sa tu široká škála názorov od strohého dizajnu, cez dekoratívne práce, hlinený objekt až po pokus o keramickú inštaláciu. Tentokrát je novinkou prezentácia kresieb v autorských súboroch. Výstavy sa zúčastňuje doteraz najväčší počet autorov. Je venovaná pripomienke prínosu pedagóga Teodora Lugsa do dejín slovenskej keramiky 20. st.
Magickú silu súčinnosti 4 živlov - zeme, vzduchu, vody a ohňa v práci súčasných keramikov Slovenska si môžete overiť vy sami na výstave do polovice novembra v Šarišskej galérii v Prešove, ktorú otvárame vernisážou vo štvrtok 16. októbra o 16.00 h.

Za ŠG Drahoslava Skopárová, odb. pracovníčka ŠG
 

Vyberte región