Minister školstva dnes predstavil nový informačný portál a priority rezortu

30.01.2006 Celý región

Minister školstva SR Martin Fronc na dnešnej tlačovej konferencii predstavil nový informačný portál, ktorý je určený pre učiteľov, rodičov a deti – Mod...
Minister školstva SR Martin Fronc na dnešnej tlačovej konferencii predstavil nový informačný portál, ktorý je určený pre učiteľov, rodičov a deti – Moderná škola. „ Informačný servis má slúžiť širokej verejnosti, ponúkne aktuálne informácie a umožní rodičom i učiteľom, aby si vymenili svoje názory a skúsenosti týkajúce sa školstva.

Zároveň sa prostredníctvom tohto portálu budú môcť prezentovať naše základné a stredné školy, “ poukázal na význam nového portálu M. Fronc. Moderná škola je rozdelená do troch hlavných častí – Rodičovský servis, Škola s úsmevom a Učiteľské noviny. Internetový portál bude tvoriť bohatý servis pre rodičov, ale aj deti a učiteľom nahradí niekdajšie Učiteľské noviny. Stránka bude súčasne slúžiť ako médium na verejnú diskusiu o REFORME VZDELÁVNIA Naučme s učiť – učíme sa pre život. Na internete je prístupná oddnes na adrese www.modernaskola.sk.
Nový portál je súčasťou informatizácie škôl – projektu INFOVEK, na ktorý je v roku 2006 vyčlenených zhruba 352 miliónov korún. Tieto financie budú použité najmä na vzdelávanie učiteľov v práci s počítačmi, na rýchlejšie pripojenie škôl na internet, na rôzne edukačné projekty, ako aj na Otvorenú školu. Do konca roka 2005 bolo zaškolených približne 35 000 učiteľov. Pre veľký záujem sa vzdelávania budú môcť zúčastniť aj ostatní zamestnanci škôl, ktorí pracujú s deťmi, napr. vychovávatelia, asistenti učiteľov či majstri odborného výcviku. 18 miliónmi by malo byť cez projekt Otvorená škola, ktorý úspešne pokračuje už tretí rok, podporených ďalších 200 škôl. Dosiaľ získalo prostredníctvom Otvorenej školy podporu v hodnote 48 miliónov asi 500 škôl z celého Slovenska.
Cieľom projektu Otvorená škola je otvoriť školy miestnej komunite. Školy tak nielen svojim žiakom, ale aj ostatným obyvateľom ponúkajú po vyučovaní, okrem príležitosti zašportovať si, aj možnosť využívať počítače a internet.
Lucia Dobrodenková
tlačová tajomníčka MŠ SR
 

Vyberte región