Šarišská galéria dáva do pozornosti ...

21.10.2003 Celý región

... všetkým záujemcom o keramiku ponúkame nielen zhliadnutie výstavy Slovenská keramika dnes IV. , ktorá prebieha v priestoroch Malej výstavnej siene a Suter...
... všetkým záujemcom o keramiku ponúkame nielen zhliadnutie výstavy Slovenská keramika dnes IV. , ktorá prebieha v priestoroch Malej výstavnej siene a Suterénu, ale aj návštevu ateliéru keramičky Marty Ondovej - Vyrostekovej vo Veľkom Šariši, ako sprievodné podujatie pre tých, ktorí sa bližšie venujú keramickej tvorbe.

V stredu, 22.10. / spoločný odchod je z galérie o 15.00 hod. /, máte príležitosť zažiť prostredie, kde vzniká výtvarné dielo a porozprávať sa s človekom, ktorý je tvorcom premeny hliny na umelecký predmet.

Drahoslava Skopárová, odb. pracovníčka ŠG
 

Vyberte región