KLUB PRIATEĽOV ŠARIŠSKEJ GALÉRIE

04.11.2003 Celý región

Po dlhšom čase sme sa rozhodli obnoviť od januára 2004 činnosť KLUBU PRIATEĽOV ŠARIŠSKEJ GALÉRIE. Radi by sme rozšírili počet aktívnych klubistov o ďalších č...
Po dlhšom čase sme sa rozhodli obnoviť od januára 2004 činnosť KLUBU PRIATEĽOV ŠARIŠSKEJ GALÉRIE. Radi by sme rozšírili počet aktívnych klubistov o ďalších členov z radov širokej verejnosti, osobností z rôznych oblastí, počnúc študentmi cez pracujúcich i dôchodcov, jednoducho záujemcov o kultúrny, predovšetkým výtvarný život nielen nášho regiónu.

V spolupráci s Vami plánujeme priamo na výstavách stretnutia s umelcami a kurátormi, inokedy so zberateľmi, výtvarnými teoretikmi, reštaurátormi, v prípade dostatočného záujmu i organizovanie zájazdov so zameraním na pamiatky, architektúru a výtvarné umenie.
Na strane druhej však chceme, aby sa činnosť v KPŠG práve vďaka Vášmu aktívnemu prístupu / spolupráca na podujatiach, pozývanie hostí do klubu atď. / vyprofilovala na živý, obojstranne fungujúci vzťah v otvorenej spoločnosti priateľov výtvarného umenia smerom k jeho propagácii a podpore podujatí ŠG.
Členovia klubu budú mať v rámci členského voľný vstup na pravidelné výstavy, vybrané podujatia, budú prednostne informovaní a pozývaní na akcie galérie ...
Oslovujeme Vás, aby sme zistili Váš záujem o členstvo v KPŠG. Viac informácií, či už o členskom, programe alebo fungovaní klubu a jeho vedenia Vám poskytne p. Skopárová na stretnutí záujemcov v 1. polovici decembra alebo na tel. č. 051/77 25 423. Vašu prihlášku písomne alebo telefonicky očakávame však už do konca novembra. O termíne 1. stretnutia Vás budeme spätne informovať.

Mgr. Drahoslava Skopárová
Koordinátorka KPŠG
odb. pracovníčka KVČ
 

Vyberte región