Prijímacie skúšky "tréningové"

14.03.2006 Prešov

Súkromné
gymnázium, Bajkalská 29, Prešov

Vieme,
že prijímacie skúšky nie sú pre mnohých
z  Vás problémom z hľadiska vedomostí,
ale výsledky sú niekedy dosť silne ovplyvnené pocitmi obáv
z  niečoho 
nového a neznámeho.
Je dobré si to všetko vyskúšať pred riadnym termínom prijímacích
skúšok, preto
si môžete prísť nezáväzne preveriť svoje vedomosti.

Prijímacie skúšky  „ tréningové“
ponúkame
  dňa 1.4. 2006 (sobota) o  8,30 hod.
Prijímacie skúšky „ tréningové“ sú zadarmo, bez
prihlášok,
stačí prísť.
Ak sa zúčastníte prijímacích skúšok
„ tréningových“ a
uspejete v nich,
budú vám tieto skúšky uznané a  zaradíme Vás medzi úspešných
uchádzačov.
Nemusíte potom robiť skúšky  ešte raz
v  riadnom
termíne, iba ak by ste si chceli zlepšiť výsledky a umiestnenie.
 

Vyberte región