Úverová zadlženosť mesta Prešov v roku 2005 klesla o 32,5 milióna Sk

14.03.2006 Prešov

Prešov 14. marca (TASR) - Úverová zadlženosť mesta Prešov dosiahla ku koncu roka 2005 vyše 208 miliónov Sk. Znamená to, že za rok poklesla o 32,5 milióna Sk.
V roku 2005 prijali do rozpočtu mesta dlhodobý bankový
úver vo výške 39,660 milióna Sk a zostatok úveru z roku 2004, necelých
5 miliónov, od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Dovedna malo
mesto Prešov v hodnotenom období 12 úverov a ich splatnosť bola do roku
2015.
Samospráva tretieho najväčšieho mesta v SR splatila
komerčným bankám a ŠFRB v roku 2005 na istinách úverov vyše 73 miliónov
Sk. Išlo o platby podľa plánovaného harmonogramu. Navyše, mesto
predčasne uhradilo úver, ktorý prijalo v roku 1999 a jeho splatnosť
bola v roku 2007. Úroky z úverov zaplatilo v objeme necelých 13
miliónov Sk.
Mesto nemalo v roku 2005 záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní.
Vyplýva to zo správy o záverečnom účte hospodárstva
mesta Prešov za rok 2005, ktorou sa v pondelok zaoberali členovia
mestskej rady a dnes o tom informovali novinárov na tlačovej
konferencii. Správu odobrili a definitívne ju má schváliť mestský
parlament na rokovaní v pondelok 27. marca.
 

Vyberte región