Dnes položili základný kameň 8-kilometrového úseku diaľnice Mengusovce-Jánovce

10.04.2006 Celý región

Mengusovce 10. apríla (TASR) - Pod Tatrami dnes položili základný kameň prvého úseku diaľnice D1 Mengusovce-Jánovce, ktorý meria 8 kilometrov, nadväzuje na r...
Mengusovce 10. apríla (TASR) - Pod Tatrami dnes položili základný kameň prvého úseku diaľnice D1 Mengusovce-Jánovce, ktorý meria 8 kilometrov, nadväzuje na rozostavaný úsek Važec-Mengusovce a jeho súčasťou bude 999-metrový tunel popod horský masív Bôrik neďaleko Svitu.

Ako povedal po slávnosti minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR Pavol Prokopovič, výstavbu celého úseku podriadili cieľu dobudovať
diaľnicu D1 do konca roka 2010. Meškanie prác na prvom úseku o 14 až 15
mesiacov, spôsobené opakovaným výberovým konaním, bolo napokon
prínosom.
\" Tým, že sme vybrali dodávateľa prác až na tretíkrát,
znížila sa cena celého úseku zhruba o 2 až 2,5 miliardy korún, \" povedal
Prokopovič. Pripomenul, že výstavba diaľničného úseku
Mengusovce-Jánovce je financovaná z Kohézneho fondu.
Práce na prvom 8-kilometrovom úseku si vyžiadajú 2,788
miliardy Sk (bez DPH), z toho objem spolufinancovania predstavuje
takmer 725 miliónov Sk. Úsek má byť dokončený za 1 095 dní. Dodávatelia
- Inžinierske stavby, a. s. , Košice, a Marti Contractors Ltd. , ktorá sa
špecializuje na výstavbu tunelov, sú však pripravení urobiť maximum,
aby tento termín skrátili pod hranicu tisíc dní.
Tunel Bôrik, ktorý skráti trasu úseku oproti povrchovému
variantu približne o 3,5 km a súčasne plní ekologickú funkciu, keďže
predstavuje najmenší zásah do prírodného prostredia, bude vybudovaný
ako dvojrúrový.
Diaľnica D1 patrí k 3 nosným koridorom transeurópskej
cestnej siete. Úsek medzi Mengusovcami a Jánovcami bude spolu s
nadväzujúcimi plniť funkciu nástupnej komunikácie do oblasti Vysokých
Tatier. Ako pripomenul v príhovore minister Prokopovič, dobudovanie
diaľničných úsekov umožní rýchle a bezpečné cestné spojenie medzi
Popradom a Liptovským Mikulášom, medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami, čo
bude prínosom aj pre cestovný ruch.
Diaľničná trasa Mengusovce-Jánovce meria 25,85 km a je
rozdelená na 3 úseky, ktorých zhotoviteľov vybrali na základe verejných
súťaží.
 

Vyberte región