Na obnovu ciest použije PSK 885 miliónov Sk z úveru od EIB

19.04.2006 Prešov

Prešov 19. apríla (TASR) - Na realizáciu projektu obnovy cestnej siete v rokoch 2006 a 2007 použije Prešovský samosprávny kraj (PSK) 885 miliónov Sk z úveru ...
Prešov 19. apríla (TASR) - Na realizáciu projektu obnovy cestnej siete v rokoch 2006 a 2007 použije Prešovský samosprávny kraj (PSK) 885 miliónov Sk z úveru od Európskej investičnej banky (EIB).

Celková výška úveru je 1,3 miliardy Sk a schválili ju na
aprílovom zasadnutí členovia krajského parlamentu. Požadovaná výška
úveru bola jednou z podmienok pokračovania rokovaní PSK a EIB, ktoré
začali asi pred rokom. Vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková na
dnešnej tlačovej konferencii v Prešove uviedla, že rámcová zmluva o
úvere by mala byť podpísaná 2. júna. Pôjde o prvú takúto transakciu
medzi EIB a vyšším územným celkom v SR. Holíková nepredpokladá, žeby
niečo mohlo zmariť uzavretie kontraktu. Podľa nej PSK získa \" lacné
zdroje\" pri veľmi výhodných podmienkach. Ako príklad uviedla úverovú
maržu 0,13 %. Prvú splátku istiny úveru má PSK uhradiť až po siedmich
rokoch od začatia čerpania úveru. Prvú tranžu 400,3 milióna Sk by mal
PSK dostať vzápätí po podpísaní zmluvy. PSK musel prijať pravidlá EIB na spoluúčasť. Výhodou je,
že EIB akceptuje finančné náklady na práce pri obnove ciest druhej a
tretej triedy v pôsobnosti PSK vykonané v roku 2005. Holíková
zdôraznila, že pre potreby rokovaní o úvere zhromaždili celkové
investičné požiadavky PSK v objeme vyše 5,6 miliardy Sk. Z nich potom
spolu s predstaviteľmi EIB vybrali tie, na ktoré pôjdu konkrétne
úverové zdroje. Okrem obnovy ciest má byť úverom - z väčších akcií -
krytá rekonštrukcia a dostavba domova sociálnych služieb v Ostrovanoch
a rekonštrukcia budovy bývalých kasární pre potreby pedagogickej školy
v Levoči, a to po vyše 100 miliónov Sk. V týchto dňoch odoslali z PSK zoznam 232 investičných
akcií pri obnove ciest druhej a tretej triedy, vrátane sanácií zosuvov
pôdy okolo ciest a opráv poškodených mostov. V rámci 885 miliónov Sk je
100 miliónov Sk určených na modernizáciu strojného zariadenia Správy a
údržby ciest (SÚC) PSK. Riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák informoval, že od EIB
dostali súhlas na vypísanie výberového konania na zhotoviteľa prác a
čoskoro ho zverejnia v Obchodnom vestníku.
 

Vyberte región