Značkované turistické chodníky v Tatrách budú v lete priechodné

02.05.2006 Poprad

Tatranská Lomnica 2. mája (TASR) - Všetky značkované turistické chodníky a zariadenia v správe Štátnych lesov (ŠL) TANAP budú počas tohtoročnej letnej turist...
Tatranská Lomnica 2. mája (TASR) - Všetky značkované turistické chodníky a zariadenia v správe Štátnych lesov (ŠL) TANAP budú počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny otvorené, riadne označené a prístupné.

Turisti, ktorí navštívia národný park v prvých dňoch po
skončení sezónnej uzávery, teda po 15. júni, musia osobitne dbať na
vlastnú bezpečnosť.
\" Niektoré úseky chodníkov smerujúce do vysokohorských
sediel, najmä z východnej strany, budú do začiatku leta ešte pod
snehom. Na snehových poliach hrozia pády. Turisti, ktorí nemajú
dostatočnú výstroj a skúsenosti, mali by prechody týmito sedlami
odložiť na neskoršie obdobie, \" odporúča vedúci strediska terénnych
služieb ŠL TANAP Dominik Michalík.
Vlani spriechodnili ŠL TANAP vyše 230 kilometrov (km)
značkovaných turistických chodníkov v kalamitou postihnutom území. V
spolupráci s ďalšími subjektmi opravili zničené časti chodníkov,
vybudovali premostenia vodných tokov, odpočívadlá a lavičky pre
turistov. Obnovili 112 km zo 182 km zeleno značkovaných turistických
chodníkov a v úsekoch bez lesa nahradili pôvodné značkovanie náhradným
tyčovým značením v dĺžke 5 km. Celková hodnota vykonaných prác
presiahla vlani 43 miliónov Sk.
Do otvorenia letnej turistickej sezóny chcú ešte
opraviť tie časti chodníkov, ktoré boli poškodené pri spracovaní
kalamity. Ide o finančne i časovo náročné práce. \" Musíme nasadiť zemné
stroje, pretože treba odvodniť a vysypať rozbahnené úseky, vybudovať a
opraviť priepusty a mosty, odstrániť ďalšie vývraty a zlomy. Napriek
tomu predpokladám, že do 15. júna sa nám podarí opraviť aspoň najviac
poškodené úseky, \" spresnil Michalík.
Stredisko terénnych služieb ŠL TANAP počas sezóny opäť
skontroluje a doplní značkovanie chodníkov, dokončí obnovu turistických
značiek na zostávajúcich 70 km zeleno značkovaných chodníkoch. \" Vo
vysokohorskom prostredí by sme chceli okrem iného zdvojsmerniť
výstupovú trasu žlto značkovaného chodníka z Malej Studenej doliny z
rázcestia pod Sedielkom do Priečneho sedla tak, aby sa ľudia mohli na
tomto strmom a exponovanom úseku obchádzať. Preto tam musia byť
inštalované nové skoby a reťaze, \" konkretizoval Michalík.
Počas leta rastie záujem návštevníkov TANAP o
cyklotrasy, ktoré sú často totožné s trasami turistických chodníkov a
vedú k chatám. S vytýčením nových cyklotrás nerátajú ani v tomto roku.
Cykloturistom odporúča Michalík vhodnejšie terény v Spišskej Magure.
 

Vyberte región