Slovensko môže významne prispieť k likvidácii teroristických skupín

02.05.2006 Poprad

Stará Lesná 2. mája (TASR) - Seminár Eurojustu, orgánu Európskej únie (EÚ), ktorý sa zaoberá cezhraničnou trestnou činnosťou a pomocou pri vyšetrovaní, objas...
Stará Lesná 2. mája (TASR) - Seminár Eurojustu, orgánu Európskej únie (EÚ), ktorý sa zaoberá cezhraničnou trestnou činnosťou a pomocou pri vyšetrovaní, objasňovaní, podávaní obžalôb a právoplatnom ukončení vecí, konal sa dnes v hoteli Horizont v Starej Lesnej.

Generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka pre TASR
uviedol: \" Slovensko sa pripojilo k Eurojustu v roku 2004. Orgán
koordinuje prácu prokurátorov v rámci EÚ pri vyšetrovaní
najzávažnejších trestných činov, ktoré majú medzinárodný dosah. \"
Doplnil, že dnešný seminár prezentoval činnosť a štruktúru Eurojustu.
Zúčastnili sa na ňom slovenskí prokurátori, ktorí pracujú v kauzách s
medzinárodným prvkom. Seminár bude pokračovať v septembri a vyvrcholiť
by mal na konci októbra konferenciou organizovanou spoločne s
Eurojustom v Bratislave.
Národný člen Slovenska v Eurojuste Peter Paluda doplnil,
že \" SR eviduje dovedna 46 vecí v Eurojuste, z toho približne polovicu
takých, kde je dožiadaným štátom, teda nieto od nás niečo žiada a
polovicu takých, kde naopak my žiadame iné štáty o právnu pomoc\".
Dodal, že v ostatnom čase zaregistrovali zaujímavú a dôležitú vec
teroristického charakteru a pripravuje sa koordinačné stretnutie troch
zúčastnených krajín vrátane Slovenska. Ak budeme úspešní, tak naša
krajina tiež významne prispeje k likvidácii teroristických skupín,
ktoré pochádzajú z Ázie a Ďalekého Východu.
Eurojust má sídlo v Haagu, vznikol v roku 2002 a združuje 25 členských krajín EÚ.
 

Vyberte región