Tatrancom záleží na rozvoji a prosperite regiónu i ochrane prírode

03.05.2006 Poprad

Vysoké Tatry 3. mája (TASR) - Dovedna 65 rôznych pripomienok a návrhov podali občania a organizácie k Územnému plánu mesta Vysoké Tatry, ktorý je dôležitým d...
Vysoké Tatry 3. mája (TASR) - Dovedna 65 rôznych pripomienok a návrhov podali občania a organizácie k Územnému plánu mesta Vysoké Tatry, ktorý je dôležitým dokumentom z hľadiska podmienok a možností ďalšieho rozvoja regiónu.

Pôvodne mal byť schválený mestským zastupiteľstvom v
septembri 2006, avšak ako dnes informoval primátor Ján Mokoš,
pripomienok je veľa, takže ich prerokúvanie s dotknutými subjektmi
zrejme posunie termín na záver roka.
Krajský úrad životného prostredia v Prešove zamietol
podľa primátora do 90 percent aktivít. \" Predovšetkým sú to aktivity,
ktoré smerujú do rozvoja služieb cestovného ruchu v už urbanizovaných
mestských častiach. Mesto nemá záujem otvárať nové zjazdovky, ale
skvalitniť infraštruktúru v existujúcich strediskách zimných športov -
Štrbské Pleso so Soliskom, Smokovce s Hrebienkom a Jakubkovou lúkou a
Tatranská Lomnica s Lomnickým sedlom a Jamami\".
Primátor dodal, že ešte tento týždeň ich čakajú dôležité
rokovania s Krajským úradom životného prostredia, so Štátnymi lesmi
TANAP-u i ministerstvom zdravotníctva, keďže Vysoké Tatry majú štatút
kúpeľného mesta.
Najčastejším argumentom odmietavých postojov k
uvažovaným aktivitám podľa primátora je rozpor s ochranou prírody. Ako
povedal, \" nechceme prírodu devastovať, chceme zlepšiť služby pre
Tatrancov i turistov. \" Poukázal na skúsenosť z obdobia Vianoc ale aj
posledného predĺženého víkendu, kedy parkoviská nestačili a
motorizovaní návštevníci odstavovali vozidlá na nespevnených plochách
či trávnikoch.
Mária Jablonská z odboru výstavby Mestského úradu Vysoké
Tatry vidí zásadný rozpor v tom, že rozvoj troch jestvujúcich areálov
zimných stredísk, kde sa predpokladali úpravy a dobudovanie
infraštruktúry vrátane statickej dopravy, bol predrokovaný. \" V dvojke,
teda zóne D však boli vytypované funkčné typy D1, D2, D3 a D4, kde je
rozvojová činnosť dosť výrazne obmedzená. \"
Na otázku TASR o ďalšom postupe odpovedala, že v zmysle
zákona pripomienky vyhodnotia a budú o nich rokovať s predkladateľmi.
Pripomienky, na ktorých sa dohodnú, zapracujú do Územného plánu, ktorý
predložia na pripomienkovanie Krajskému stavebnému úradu v Prešove. Až
po kladnom súhlase tohto orgánu možno predložiť dokument na schválenie
mestskému zastupiteľstvu.
Pripomienky samotných občanov mesta Vysoké Tatry sa
dotýkali predovšetkým statickej dopravy, teda parkovísk, rozvoja
kúpeľníctva ale aj podpory športových aktivít ako sú hokej, bežecké
lyžovanie, sánkovanie či skoky na lyžiach. Nechýbajú ani požiadavky,
aby z cestovného ruchu profitovali obyvatelia Tatier.
 

Vyberte región